Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

TIE-02200 Ohjelmoinnin peruskurssi, 5 op
Basic course on programming

Vastuuhenkilö

Ari Suntioinen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
 4 h/vko
 2 h/vko
+2 h/vko
+2 h/vko


 


 


 
TIE-02200 2014-01 Maanantai 10 - 12 , K1704
Tiistai 12 - 14 , TB103
Maanantai 10 - 12 , TB103

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja näiden jälkeen hyväksytysti suoritettu tentti.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Arvosanan "hyvä" saavuttanut opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan pienehköjä ohjelmia itsenäisesti: opiskelija osaa jakaa ohjelman erikseen toteuttavissa oleviin osiin tarkoituksenmukaisesti sekä suunnitella ja toteuttaa yksinkertaiset tietorakenteet ja algoritmit. Opiskelija pystyy arvioimaan toisen kirjoittaman ohjelman rakennetta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kääntäminen, erikseen kääntäminen, kääntämisen vaiheet. Makefile.  Esiprosessorin ominaisuuksia (#include, #define jne.).   
2. Ohjelmoinnin abstraktiotasoja: luokka (ei periyttämistä).     
3. Dynaamisten tietorakenteiden perusteet, osoittimet (lista, new- ja delete-operaattorit)  Iteraattori.  Yksinkertaisen mallin (template) tekeminen. 
4. Syöttö- ja tulostusoperaatiot tarkemmin. Syöttö ja tulostus tiedostojen kanssa.  Tiedostojen oikeudet.   
5.   Poikkeukset. Funktio-osoittimet.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana määräytyy tenttipisteiden ja harjoitustöistä saatujen pisteden perusteella.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-02100 Johdatus ohjelmointiin Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-02200 Ohjelmoinnin peruskurssi, 5 op OHJ-1160 Laaja ohjelmointi 2, 6 op  
TIE-02200 Ohjelmoinnin peruskurssi, 5 op TIE-02206 Basic Course on Programming, 5 op  
TIE-02200 Ohjelmoinnin peruskurssi, 5 op OHJ-1150 Ohjelmointi II, 5 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TIE-02200 2014-01        

Viimeksi muokattu09.06.2014