Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

TIE-02100 Johdatus ohjelmointiin, 5 op
Introduction to programming

Vastuuhenkilö

Ari Suntioinen, Essi Isohanni

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
 4 h/vko
 2 h/vko
 20 h/vko
+2 h/vko
+2 h/vko
+20 h/vko   
TIE-02100 2014-02 Tiistai 12 - 14 , K1704
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt  
 2 h/vko
 3 h/vko
 28 h/per
+2 h/vko
+3 h/vko
+36 h/per 
TIE-02100 2014-01 Tiistai 12 - 14 , TB103
Tiistai 12 - 14 , K1705
Tiistai 12 - 14 , S4

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja näiden jälkeen hyväksytysti suoritettu tentti.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Arvosanan "hyvä" saavuttanut opiskelija pystyy toteuttamaan yksinkertaisia ohjelmia itsenäisesti: opiskelija osaa tehtävänannosta muodostaa ongelmaan ratkaisun ja valita oikeat ohjelmointikielen rakenteet sen toteuttamiseksi sekä toteuttaa suunnittelemansa ohjelman ohjelmointikielellä ja testata sen. Opiskelija pystyy tulkitsemaan toisen kirjoittamaa ohjelmaa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ohjelman ja algoritmin käsitteet. Pienten ohjelmien suunnitteleminen ja testaus.     
2. Suunnitteleminen jakamalla pienempiin osakokonaisuuksiin: funktiot. Parametrit ja paluuarvon välitys.  Parametrien oletusarvot.  Tyyppiparametrit. Lambda-funktiot. 
3. Ohjelman kontrollirakenteet.     
4. Tiedon tyyppi. Luokat.  Luokan erikoismetodit.   
5. Muuttujat. Näkyvyysalue.     
6. Ohjelmointityyli.     
7. Tiedostojen peruskäsittely.     

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-02100 Johdatus ohjelmointiin, 5 op OHJ-1110 Laaja ohjelmointi 1, 5 op  
TIE-02100 Johdatus ohjelmointiin, 5 op OHJ-1100 Ohjelmointi I, 4 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TIE-02100 2014-02   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 50 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 50 %  
TIE-02100 2014-01   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 50 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 50 %  

Viimeksi muokattu12.01.2015