Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

TLO-11000 Tietojohtamisen perusteet, 4 op
Basics of Information and Knowledge Management

Lisätiedot

Kurssin tiedottamiseen käytetään Moodle-oppimisalustaa.

Vastuuhenkilö

Ilona Ilvonen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
 2 h/vko
 4 h/per
+2 h/vko
+4 h/per


 


 


 
TLO-11000 2014-01 Torstai 12 - 14 , K1704

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyöt.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää mitä tietoyhteiskunnalla tarkoitetaan ja miten tiedosta on tullut tärkeä tuotannontekijä. Kurssin jälkeen hänellä on kokonaiskuva tietojohtamisen keskeisistä käsitteistä ja teorioista. Opiskelija osaa tarkastella tietojohtamista sekä liiketoiminnan että tieto- ja viestintäteknologian näkökulmasta ja tiedostaa tietojohtamisen merkityksen organisaatiolle.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tiedon tasot ja muodot.     
2. Tietojohtamisen keskeiset mallit.   Tietojohtamisen teorioiden ja käytännön välinen yhteys.   
3. Tietovirrat ja niiden johtaminen.   Toimitusketjut, tuotetieto.    
4. Oppiminen ja osaamisen johtamisen perusteet.   Organisaation oppiminen, aineeton pääoma.   
5. Kontekstin ymmärtäminen: yksilö, tiimi, organisaatio, verkosto.     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot   Luentokalvot         Luennot kuuluvat tenttimateriaaliin.   Kyllä    Suomi  
Muu kirjallisuus   Muu kirjallisuus         Mahdollinen muu ilmoitettava materiaali.   Kyllä    Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TLO-11000 Tietojohtamisen perusteet, 4 op TITA-1110 Tietojohtamisen perusteet 1, 4 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TLO-11000 2014-01 Opiskelija ymmärtää tietojohtamisen merkityksen sekä yksilön, tiimin, organisaation että liiketoimintaverkostojen tasolla. Hän perehtyy tietojohtamisen peruskäsitteisiin, keskeiseen teoriataustaan ja malleihin, sekä ymmärtää tietojohtamisen teorioiden ja käytännön välisen yhteyden. Kurssin suoritettuaan hänellä on valmiudet syventää osaamistaan tietojohtamisen eri osa-alueilla.   Luennot
Harjoitukset
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu15.04.2014