Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

ASE-7450 Akustiikan perusteet, 4 op
Basic Course in Acoustics

Vastuuhenkilö

Panu Maijala

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
 2 h/vko
 1 h/vko


 


 


 


 
ASE-7450 2014-01 Perjantai 8 - 11 , SE201

Suoritusvaatimukset

Tentti
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kurssin jälkeen akustiikan osa-alueet ja akustiikkaan liittyvät fysikaaliset ilmiöt sekä peruskäsitteistön. Kurssilla saadaan monipuolinen katsaus niin teknisten, kuin biotieteiden osalta äänen olemukseen ja opitaan laskemalla ratkaisemaan erilaisia akustiikan ongelmia.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ääneen liittyvät fysikaaliset ilmiöt ja peruskäsitteistö.  Äänilähteet ja niiden ominaisuudet.   
2. Kuuloaistin fysiologiaa: toiminta ja äänen havaitseminen. Psykoakustiikkaa.  Kuulon ominaisuuksien hyödyntäminen tekniikassa, esimerkiksi audiokoodauksessa. Äänenlaatu.  Tila- ja suuntakuulo, kuulon mallintaminen. Kommunikaatioakustiikka. 
3. Musiikki- ja puheakustiikka.     
4. Sähköakustiikkaa, kaiuttimien, kuulokkeiden ja mikrofonien peruskonstruktiot ja toimintaperiaatteet.  Äänentoistojärjestelmät. Ultraääni.   
5. Kone-, rakennus- ja huoneakustiikan perusteita. Huoneakustiikan pääkäsitteet, salien ja pienten tilojen akustiset olosuhteet, puheakustiikka.  Huoneakustinen suunnittelu. Laskennallinen akustiikka ja mallintaminen.   

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   The Science of Sound   Rossing, Moore & Wheeler   9780805385656     3. painos, 2. painos ei sovellu tälle kurssille puutteiden ja virheellisyyksien vuoksi. Kirjan saa päivälainaan laboratoriosta, oman voi hankkia esim. http://www.pearsonhighered.com/educator/academic/product/0,,0805385657,00%2ben-USS_01DBC.html   Kyllä    Suomi  
Luentokalvot   Akustiikan perusteet   P. Maijala         Kyllä    Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-7450 Akustiikan perusteet, 4 op +
ASE-7460 Akustiikan mittaukset, 4 op
MIT-5511 Akustiikan mittaukset, 4-7 op  
ASE-7450 Akustiikan perusteet, 4 op ASE-7450 Akustiikan perusteet, 4 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ASE-7450 2014-01        

Viimeksi muokattu23.01.2014