Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

ASE-7410 Kuvaan perustuvat mittaukset, 5 op
Measurements Based on Digital Image

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Heimo Ihalainen, Risto Ritala

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
 2 h/vko
 3 h/vko

+2 h/vko
+3 h/vko 3 h/vko  
ASE-7410 2014-01 Tiistai 12 - 14 , SC203

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja harjoitustyö. Numeerisen arvosanan saamiseksi lisäksi tentti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kuvaan perustuvan mittauksen perusteet; järjestelmäkomponentit, laskennallisten menetelmien ytimen sekä järjestelmän suunnittelun perusteet. Osaa (3/5) 1.tunnistaa kameraan perustuvan mittausjärjestelmän peruskäsitteet, komponentit ja rakenteet 2.kuvankäsittelyn ja kuva-analyysin perusteet 3.soveltaa numeerisin analyysin menetelmiä kuville 4. suunnitella yksinkertaisen kuvaan perustuvan mittausjärjestelmän Arvosana (1/5): vähintään kolme oppimistavoitetta täyttyy

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kameraan perustuvan mittauksen perusteet  Systeemianalyysi, kamera lineaarisena järjestelmänä, järjestelmäkohina  Ympäristötekijöiden vaikutus kuvan laatuun 
2. Kuvankäsittelyn perusteet  2-D lineaarinen ja epälineaarinen suodatus  2-D Fourier muunnos 
3. Kuva-analyysin perusteet, segmentointi, reunan- ja kulman haku, orientaatio ja mittakaava  Tekstuurianalyysin perustietämys  2-D spektrianalyysi 
4. Kuvaan perustuvan mittausjärjestelmän suunnittelu  Resoluutio-, pinta-ala-, valaisu- ja kalibrointivaatimukset  Järjestelmän luotettavuusvaatimukset 

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-7410 Kuvaan perustuvat mittaukset, 5 op MIT-3210 Kuvaan perustuva mittaus 1, 5 op  
ASE-7410 Kuvaan perustuvat mittaukset, 5 op ASE-7410 Kuvaan perustuvat mittaukset, 5 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ASE-7410 2014-01        

Viimeksi muokattu23.01.2014