Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

ASE-5010 Kehittyneet datan mallinnus- ja analysointimenetelmät, 5 op
Advanced Methods of Data-driven Modelling and Analysis

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Hannu Koivisto

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
 2 h/vko
 2 h/vko
+2 h/vko
+2 h/vko


 


 


 
ASE-5010 2014-01 Tiistai 12 - 14 , SC105B

Suoritusvaatimukset

Tentti. Tietokoneharjoitukset ja laskuharjoitukset/kotitehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa syvällisen käsityksen data-analyysimenetelmistä, niitten keskinäisistä suhteista ja mallinnusmenetelmän valinnasta. Osaa (arvosana 3/5): 1. Ratkaista annetusta datasta monimuuttujaisen normaalijakauman parametrit ja arvioida satunnaisvektorin dimensioreduktion mahdollisuuksia. 2. Muodostaa normaalijakautuneen satunnaisvektorin lineaarimuunnoksen jakaumia. 3. Vertailla mallirakenteiden sopivuutta datan sisältämän informaation kuvaamiseksi. 4. Muodostaa lineaarisia ja epälineaarisia malleja ja tarkastella niiden parametrien ja ennusteuiden epävarmuuksia bayesilaisittain. 5. Soveltaa sumeita malleja. Arvosana (1/5): neljä tavoitteista täyttyy.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Informaatio: ennusteen epävarmuuden lähteet ja käsittely.  Maksimientropiaperiaate.   
2. Monimuuttujaisen normaalijakauman ominaisuudet. Bayesilainen lineaarinen (kantafunktio)regressio.   Luokittelu: K-means ja SOM.   
3. Mallin rakenteen valinta.     
4. Bayesilainen MLP.      
5. Sumeat mallit.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tentti. Tietokoneharjoitukset ja laskuharjoitukset/kotitehtävät.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot             Ei    Suomi  
Muu kirjallisuus           Ilmoitetaan kurssin alkaessa   Ei    Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ASE-2110 Systeemit ja säätö Suositeltava    
ASE-2150 Systeemimallit ja niiden identifiointi Suositeltava    
ASE-2510 Johdatus systeemien analysointiin Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-5010 Kehittyneet datan mallinnus- ja analysointimenetelmät, 5 op ASE-5010 Kehittyneet datan mallinnus- ja analysointimenetelmät, 5 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ASE-5010 2014-01 Opintojakso antaa syvällisen käsityksen data-analyysimenetelmistä, niitten keskinäisistä suhteista ja mallinnusmenetelmän valinnasta.   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 40 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 60 %  

Viimeksi muokattu23.01.2014