Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

ASE-2130 Anturifysiikka ja signaalit, 5 op
Sensor Physics and Signals
ASE-2130 2014-01

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Laboratoriotyö
 2 h/vko
 2 h/vko
 3 h/per
+2 h/vko
+2 h/vko
+3 h/per   
Tiistai 10 - 12 , S3

Vastuuhenkilö:

Jukka Lekkala
Antti Vehkaoja

Kohderyhmät:

Automaatiotekniikka
Biotekniikka
Konetekniikka
Sähkötekniikka
Teknis-luonnontieteellinen

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)