Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

ASE-1120 Mittaus, 3 op
Measurement

Vastuuhenkilö

Jukka Lekkala

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Laboratoriotyö
Verkkotyöskentely
 
 
 2 h/vko
 2 h/per

 2 h/vko

+2 h/per
 6 h/per

 
ASE-1120 2014-01 Keskiviikko 12 - 14 , K1705

Suoritusvaatimukset

Tentti ja hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää mittanormaalien ja mittausten laadussapitomenetelmien merkityksen, tunnistaa mittausjärjestelmän komponentit ja yleisimmät mittausanturit, osaa käyttää perusmittalaitteita sähköisten suureiden mittaamiseen ja arvioida mittausten suorituskykyä. Opiskelija ymmärtää, miten mittaussignaaleja muodostetaan ja osaa esittää muutaman yksinkertaisen signaalianalyysissa käytetyn menetelmän.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Metrologian/mittaustekniikan state-of-art, mittayksikköjärjestelmä, mittausjärjestelmän rakenne, esimerkkejä     
2. Metrologian perusterminologia, mittanormaalit ja niiden kehitys     
3. Mittausjärjestelmän staattinen ja dynaaminen suorituskyky, mittausvirhe     
4. Mittausten laadussapito: kalibrointi, vakaus, jäljitettävyys      
5. Mittausanturit, antureiden fysikaaliset perusteet, yleisimpien suureiden mittausanturit (voima, lämpötila)     
6. Mittaussignaalin muodostaminen, mittauskortit, mittalähettimet, mittaussignaalien muokkaus, suojaus     
7. Mittausepävarmuuslaskenta      
8. Kuvaan perustuva mittaus, data-analyysin perusteita (mm. lineaarinen regressio)      

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ASE-1120 Mittaus, 3 op ASE-1220 Systeemitekniikan perusteet 1, 5 op  
ASE-1120 Mittaus, 3 op MIT-1010 Mittaustekniikka, 5 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ASE-1120 2014-01   Luennot
Harjoitukset
Laboratoriotyöt
   
Lähiopetus: 50 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 50 %  

Viimeksi muokattu01.12.2014