Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

SGN-80000 Signaalinkäsittelyn kandidaattiseminaari, 0 op
Bachelor's Seminar in Signal Processing

Lisätiedot

Opintojakso on pakollinen kandidaattityön tekijöille ja siihen liittyvä työmäärä sisältyy kandidaattityöstä annettaviin opintopisteisiin.

Vastuuhenkilö

Heikki Huttunen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Seminaari
 6 h/per
+6 h/per

 

 

 
SGN-80000 2014-01 Perjantai 12 - 14 , TC133
Seminaari

 

 
 6 h/per
+6 h/per

 
SGN-80000 2014-02 Perjantai 12 - 14 , TC131

Suoritusvaatimukset

Läsnäolo seminaarissa, kandidaattityön kirjoittaminen, esitys omasta kandidaattityöstä ja toisen kandidaattityön opponointi. Katso tarkemmat ohjeet osoitteesta http://www.cs.tut.fi/kurssit/SGN-80000/. Kurssi kestää kaksi periodia ja järjestetään sekä syksyllä että keväällä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokemusta tutkimustulosten esittämisestä sekä kirjallisesti että suullisesti, tutkimuksen aikatauluttamisesta, tieteellisestä kirjoittamisesta sekä muiden opiskelijoiden tutkimustulosten arvioinnista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Seminaariesityksen laatiminen ja esittely sekä vertaisarvio suullisesti.  Joihinkin teknisiin erityisalueisiin paneutuminen kandidaattitöiden pohjalta. Esitysvälineiden käytön harjoittelu ja esitystilaisuuden valmistelu.   
2. Hyväksytysti suoritetut tieteellisen kirjoittamisen luennot, kielenhuollon verkkotesti sekä kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että opiskelija saa omasta kandidaatintyöstään aikaan ymmärrettävän ja sopivanmittaisen esityksen.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
SGN-11000 Signaalinkäsittelyn perusteet Suositeltava    
SGN-12000 Kuvan- ja videonkäsittelyn perusteet Suositeltava    
SGN-13000 Johdatus hahmontunnistukseen ja koneoppimiseen Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
SGN-80000 Signaalinkäsittelyn kandidaattiseminaari, 0 op SGN-1970 Signaalinkäsittelyn kandidaattiseminaari, 0 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
SGN-80000 2014-01        
SGN-80000 2014-02        

Viimeksi muokattu10.01.2014