Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

SGN-12000 Kuvan- ja videonkäsittelyn perusteet, 5 op
Basic Course in Image and Video Processing

Vastuuhenkilö

Sari Peltonen, Karen Eguiazarian, Serkan Kiranyaz, Ireneusz Defee

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
 4 h/vko
 4 h/vko


 


 


 


 
SGN-12000 2014-01 Tiistai 10 - 12 , TB224
Keskiviikko 10 - 12 , TB224

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, harjoitustyö ja tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa - selittää ihmisen näköjärjestelmän perusteet, kirkkauden erottelun, valaistukseen sopeutumisen, kuvanmuodostuksen, näytteenoton ja kvantisoinnin - esittää sanallisesti tai matemaattisin kaavoin opintojaksolla käsitellyt digitaalisten harmaasävykuvien tila- ja taajuustason ehostus- ja entistysmenetelmät - laskea yksinkertaisille kuville laskinta käyttäen menetelmien antamat ulostulot - selittää värinäön ja pseudovärikuvien perusteet sekä käsitellyt värimallit - selittää videonkäsittelyn peruskäsitteet - toteuttaa itsenäisesti käsitellyt operaatiot kuville Matlab-ohjelmiston avulla.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Digitaalisen kuvan määritelmä ja esitysmuoto, ihmisen näköjärjestelmän perusteet, kirkkauden erottelu, valaistukseen sopeutuminen, kuvanmuodostus, kaksiulotteinen näytteenotto ja kvantisointi  Digitaalisen kuvankäsittelyn historia, sovellusalueita ja kuva-alkioiden väliset yhteydet ja etäisyydet   
2. Kuvien ehostus ja entistäminen sekä tila- että taajuustasossa, kaksiulotteinen diskreetti Fourier-muunnos ja spatiaali- ja taajuusalueen suodinten luokat.  Jatkuva kaksiulotteinen Fourier-muunnos, Fourier-muunnoksen lisäominaisuudet, muut muunnokset ja yksittäisten suodinten matemaattinen esitys  Fourier-muunnoksen ominaisuuksien matemaattinen johtaminen 
3. Värinäön perusteet, värimallit ja pseudovärikuvat  Muunnokset värimallista toiseen, värikuvien pehmennys ja terävöitys   
4. Videonkäsittelyn perusteet, videotiedostoformaatteja, resoluutioita ja bittinopeuksia  Videon ehostus   
5. Liikeanalyysi, liikkeen estimointi, liikekompensointu suodatus, lomituksen poisto ja resoluution parannus    MPEG standardit 
6. Mahdollisen vierailuluennon aihealue pääpiirteissään.  Mahdollisen vierailuluennon yksityiskohtaisempi sisältö.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana määräytyy tentin (max 30 p.), ennakkobonustehtävien (max. 2 p.) ja vapaaehtoisen harjoitustyön (max. 2 p.) perusteella. Läpipääsyyn vaaditaan, että 8 kpl 12 harjoituksesta on suoritettu hyväksytysti ja tentin pistemäärä on vähintään puolet tentin maksimipistemäärästä. Ennakkobonustehtävien ja vapaaehtoisen harjoitustyön lisäpisteet (yht. max 4 p.) ovat voimassa vain saman toteutuskerran 3 tentissä. Hallittuaan ydinaineksen hyvin on opiskelijalla mahdollisuus läpäistä kurssi arvosanalla 3. Arvosanan 4 saavuttaakseen opiskelijan on osattava myös täydentävän tietämyksen asioita. Arvosanaan 5 on mahdollisuus, jos täydentävän tietämyksen asiat osataan hyvin. Jos ydinaineksessa on vähäisiä puutteita, on opiskelijalla mahdollisuus arvosanaan 1 tai 2 riippuen puutteiden määrästä. Jos ydinaineksen hallinnassa on huomattavia puutteita, ei opiskelija läpäise kurssia.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Digital Image Processing   Gonzalez, Woods   0201180758     2. painos, Prentice-Hall, New Jersey, 2002   Ei    Englanti  
Kirja   Digital Image Processing   Gonzalez, Woods   9780131687288     3. painos, Prentice-Hall, New Jersey, 2008   Ei    Englanti  
Kirja   Practical Image and Video Processing Using MATLAB   Marques   9781118093467       Ei    Englanti  
Kirja   Video Processing and Communications   Wang, Ostermann, Zhang   0130175471       Ei    Englanti  
Luentokalvot   Videonkäsittelykalvot   Sari Peltonen         Kyllä    Suomi  
Opintomoniste   SGN-3010: Digitaalinen kuvankäsittely I   Sari Peltonen         Kyllä    Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
SGN-11000 Signaalinkäsittelyn perusteet Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
SGN-12000 Kuvan- ja videonkäsittelyn perusteet, 5 op SGN-3010 Digitaalinen kuvankäsittely I, 5 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
SGN-12000 2014-01       Lähiopetus: 40 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 60 %  

Viimeksi muokattu11.08.2014