Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

RAK-32550 Rakennusakustiikka, 2 op
Building Acoustics

Vastuuhenkilö

Mikko Kylliäinen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
 2 h/vko

 

 

 

 
RAK-32550 2014-01 Maanantai 14 - 16 , RN201
Maanantai 14 - 16 , RN201

Suoritusvaatimukset

Kirjallinen tentti ja hyväksytysti suoritetetut harjoitustehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee rakennusakustiikkaan, erityisesti ääneneristykseen ja huoneakustiikkaan liittyvät ilmiöt sekä tavallisimmat suunnittelumenetelmät. Opiskelija myös osaa hankkia tietoa erilaisten rakennusten akustiikkaa koskevista määräyksistä ja ohjeista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Akustiikan merkitys rakennushankkeessa   Ääneneristystä ja huoneakustiikkaa koskevat määräykset, ohjeet ja suositukset   
2. Ilmaääneneristävyys, sen mittaaminen ja mittaluvut  Massalaki, yksinkertaiset rakenteet, kaksinkertaiset rakenteet  Suunnitteluun ja mittauksiin liittyvät standardit 
3. Askelääneneristävyys, sen mittaaminen ja mittaluvut  Lattianpäällysteiden akustinen toiminta  Suunnitteluun ja mittauksiin liittyvät standardit 
4. Huoneakustiikka ja huoneakustiikan suunnittelukriteerit  Äänen heijastuminen, vaimeneminen ja hajoaminen   
5. Meluntorjunta rakennuksissa  LVIS-järjestelmien meluntorjunta   

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot     Mikko Kylliäinen       Saatavilla pdf-muodossa POPista.   Kyllä    Suomi  
Opintomoniste   Talonrakentamisen akustiikka   Mikko Kylliäinen   952-15-1560-X     Saatavilla pdf-muodossa POPista.   Kyllä    Suomi  

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
RAK-32550 2014-01   Luennot
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu24.02.2014