Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

RAK-13000 Rakennustekniikan erikoistyö, 3-8 op
Individual Research Work in Civil Engineering

Lisätiedot

Työtä voivat ohjata kaikki rakennustekniikan laitoksen professorit. Työn aihe, aikataulu ja suoritusvaatimukset sovitaan etukäteen yksilöllisesti ohjaavan professorin kanssa.

Vastuuhenkilö

Matti Pentti

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
            RAK-13000 2014-02  

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu tutkimus- tai suunnittelutehtävä rakennustekniikan eri osa-alueilta: rakennetekniikasta, rakennustuotannosta ja -taloudesta, maa- ja pohjarakenteista tai rakennusalan tietotekniikasta.

Osaamistavoitteet

Kirjallisuuteen tai kokeelliseen työskentelyyn perustuvan tutkielman laatimisen tarkoituksena on perehdyttää opiskelija alan tutkimus- ja suunnittelumenetelmiin ja alan ongelmiin sekä alan kirjallisuuden käyttöön ja tutkielman laatimiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa 1) laatia tutkimussuunnitelman 2) löytää luotettavia, relevantteja ja ajantasalla olevia tiedonlähteitä 3) valita soveltuvan tutkimusmenetelmän ja tehdä luotettavia mittauksia ja määrityksiä 4) analysoida ja arvioida kriittisesti tuloksia tai tietoja 5) vetää tuloksista johtopäätöksiä 6) laatia selkeän ja johdonmukaisen teknisen raportin käyttäen hyvää kieltä

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Alan tutkimus- ja suunnittelumenetelmät. Tutkimustyön suunnittelu. Alan kirjallisuuden käyttö. Tutkimustulosten käsittely ja analysointi. Tutkielman laatiminen.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Projektin hallinta, tutkimuksen teko ja tutkielma.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
RAK-13000 Rakennustekniikan erikoistyö, 3-8 op RAK-1010 Rakennustekniikan erikoistyö I, 3 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
RAK-13000 2014-02        

Viimeksi muokattu19.12.2014