Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

MEI-75160 LVI-järjestelmien suunnittelu, 5 op
Design of HVAC Systems

Vastuuhenkilö

Hannu Ahlstedt

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Harjoitukset
Harjoitustyöt


 


 
 3 h/per
 4 h/per
+3 h/per
+4 h/per


 
MEI-75160 2014-01  

Suoritusvaatimukset

Harjoitustyö, laskuharjoitukset ja tentti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija - ymmärtää LVI-järjestelmien mitoituksen perusteet - osaa käyttää yhtä LVI-suunnitteluohjelmaa (MagiCAD) - osaa tehdä ohjelmalla yksinkertaisen (pientalon) LVI-suunnitelman - osaa tulkita ohjelmalla saatuja suunnitteluarvoja - tietää LVI-suunnittelijan tehtävät rakennushankkeen eri vaiheissa

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. LVI-tekniset mitoituskriteerit: rakennuksen lämpöhäviöt, ilmavirrat ja vesivirrat     
2. Suunnitteluohjelman käyttö: lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän sekä vesi- ja viemärijärjestelmän mitoitus.     
3. Pientalon LVI-suunnitelmien teko. Suunnitelman analysointi.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Harjoitustyö (50 %), tentti (30 %) ja kotitehtävät (20 %).

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-75120 LVI-tekniikka Pakollinen    
MEI-75200 Jäähdytystekniikan perusteet Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-75160 LVI-järjestelmien suunnittelu, 5 op EDE-71160 LVI-järjestelmien suunnittelu, 5 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
MEI-75160 2014-01 Kurssi on jatkoa kurssille LVI-tekniikka. Kurssilla paneudutaan LVI-järjestelmien suunnittelun CAD-pohjaisiin menetelmiin luentojen, harjoitusten ja harjoitustyön avulla. Käytännön LVI-suunnittelua käydään läpi luennonomaisesti. Kurssilla käytetään AutoCAD-pohjaista suunnitteluohjelmaa MagiCAD. Kurssin tavoitteena on antaa perusteet LVI-järjestelmien suunnittelusta eli lämmitys-, ilmanvaihto- ja vesi- ja viemärijärjestelmien suunnittelusta. Kurssin luennoilla käydään läpi myös LVI-suunnittelijan tehtäviä rakennushankkeen eri vaiheissa. Kurssin suoritusvaatimuksina on pientalon LVI-suunnitelman teko ja tentin suorittaminen hyväksytysti. Kurssilla annetaan opiskelijoille myös kotitehtäviä, mutta niiden tekeminen on vapaaehtoista.   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 40 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 60 %  

Viimeksi muokattu10.01.2015