Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

MEI-75120 LVI-tekniikka, 5 op
HVAC Engineering

Vastuuhenkilö

Hannu Ahlstedt

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
 2 h/vko
 2 h/vko
 2 h/vko
+2 h/vko
+2 h/vko
+2 h/vko   
MEI-75120 2014-01 Tiistai 10 - 12 , K1320
Tiistai 10 - 12

Suoritusvaatimukset

Tentti, laskuharjoitukset, harjoitustyöt Kurssin arvostelussa otetaan huomioon harjoitustöistä saatava arvosana.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Kurssin keskeistä sisältöä ovat rakennuksen ja sen koneteknisten laitteiden ja järjestelmien toiminnan ja mitoituksen ymmärtäminen ja hallinta. Kurssin sisältöön kuuluvat myös tärkeimmät sisäilmastotekijät ja rakennusfysiikan perusteet, jotka ovat myös olennaisia laitemitoituksen reunaehtoja. Opiskelija oppii käsittelemään rakennusta toisaalta energiataseena ja toisaalta ihmisten viihtyisyyteen vaikuttavana ympäristönä. Hän oppii laskemaan lämmitystehon ja energiankulutuksen ja mitoittamaan ilmakanaviston, patteriverkoston ja eri lämmönlähteitä. Opiskelija oppii myös ymmärtämään sisäilmaston vaikutukset viihtyisyyteen, terveellisyyteen ja energiankulutukseen ja oppii mitoittamaan ilmanvaihdon eri kriteereillä. Opiskelija oppii tuntemaan rakentamista säätelevät määräykset ja ohjeet ja rakennusten energiateknisten laitteiden keskeiset osat.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Laitemitoituksen keskeiset kriteerit. Lämmön tuotanto-, luovutus- ja jakelujärjestelmät ja niiden mitoitus. Ilmanvaihtojärjestelmät, ilmakanavien mitoitus. Alaan liittyvät rakentamismääräykset.   Alaan liittyvät standardit. Lämmityksen ohjaus ja säätö. Lämpöpumput.  Rakennusten energiatehokkuuden ja sisäilmaston tutkimus TTY:ssä. 
2. Sisäilmasto. Ilmanvaihdon tarve. Kostea ilma. Terminen viihtyvyys.     
3. Rakennusten energiankulutuksen ja tehontarpeen laskenta. Energiatehokkuus ja energiakustannukset. Energianlähteet.  Energiatehokkuuden standardisointi ja EU:n määräykset. .Rakennukset dynaamisina systeemeinä.    

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kirjallinen tentti Laskuharjoitukset ja harjoitustyöt

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Opintomoniste     Timo Kalema         Ei    Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-72060 Teknillinen termodynamiikka Suositeltava    
MEI-73010 Lämmönsiirron perusteet Suositeltava    
MEI-74010 Virtausoppi Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Virtaustekniikan esitiedot ovat erittäin hyödyllisiä.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-75120 LVI-tekniikka, 5 op EDE-71120 LVI-tekniikka, 5 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
MEI-75120 2014-01 Kurssi antaa perustiedot rakennusten ja niiden teknisten järjestelmien toiminnasta ja mitoituksesta ja mitoituksen kriteereistä, joihin kuuluu mm. rakennusten sisäilmasto.Erityisalueena on rakennusten energiatehokkuuden laskenta.        

Viimeksi muokattu03.12.2014