Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

MEI-53100 Rakenteiden dynamiikka, 5 op
Dynamics of Structures

Lisätiedot

Opintojakso luennoidaan joka toinen vuosi. Kurssi luennoidaan syksyllä 2015.
Soveltuu jatko-opinnoiksi
Ei luennoida lukuvuonna 2014-2015

Vastuuhenkilö

Jarmo Poutala

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut luennot, laskuharjoitukset ja henkilökohtaiset harjoitustyöt. Kirjallinen tentti.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa määrittää ajasta riippuvista kuormituksista rakenteisiin aiheutuvia liikkeitä ja rasituksia analyyttisin ja numeerisin menetelmin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Rakenteen elementtimenetelmää hyödyntävän laskentamallin muodostaminen massaltaan diskreetteinä ja jatkuvina systeemeinä.  Rakenteen erilaisia massamatriiseja.   
2. Rakenteen vapaan värähtelyn ominaisarvo-ongelma ja sen numeerisia ratkaisumenetelmiä.     
3. Viskoosin ja rakenteellisen vaimennuksen mallintaminen rakenteen värähtelyongelmassa.     
4. Rakenteen ajasta riippuvien kuormitusten aiheuttamien vasteiden numeerinen määrittäminen ominaismuotomenetelmällä ja välittömillä integrointimenetelmillä.  Liikkuva kuorma palkilla. Rakenteiden dynaamiset kuormitukset.   
5. Epädeterminististen (stokastisten) kuormitusten aiheuttamat vasteet rakenteissa.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana muodostuu tentin tai välikokeiden pisteistä sekä ylimääräisestä harjoitustöistä annettavista lisäpisteistä.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Dynamics of Structures   R., W., Clough and J., Penzien       McGraw-Hill, 1993.   Ei    Englanti  
Kirja   Finite Element Procedures   K-J. Bathe       Prentice-Hall, 1996.   Ei    Englanti  
Kirja   Mechanical Vibrations: Theory and Application to Structural Dynamics   M. Géradin & D. Rixen       John Wiley & Sons, 1997   Ei    Englanti  
Kirja   Rakenteiden dynamiikka   Tapio Salmi       Monistettavissa   Kyllä    Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-50200 Dynamiikan perusteet Suositeltava    
MEI-50300 Elementtimenetelmän perusteet Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-53100 Rakenteiden dynamiikka, 5 op RAK-33046 Dynamics of Structures, 5 op  
MEI-53100 Rakenteiden dynamiikka, 5 op EDE-22200 Rakenteiden dynamiikka, 5 op  

Viimeksi muokattu06.02.2014