Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

ELT-61150 Ihmisen fysikaaliset ominaisuudet, 4 op
Physics of the Human Body

Lisätiedot

ELT-61150 on vaihtoehtoinen opintojakson ELT-61156 kanssa. Opintojaksot YHTTAY-21020 Solun biologian perusteet, ELT-61100 Ihmisen fysiologia ja ELT-61150 Ihmisen fysikaaliset ominaisuudet muodostavat kokonaisuuden.

Vastuuhenkilö

Juha Nousiainen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Laboratoriotyö   
 4 h/vko
 1 h/vko
 5 h/per 
ELT-61150 2014-01 Maanantai 14 - 16 , SM221
Torstai 10 - 12 , SM221
Torstai 10 - 12
Maanantai 14 - 16

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset, laboratoriotyö ja tentti.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa -soveltaa mekaniikkaa kehon tasapaino- ja liiketilan kuvaamiseksi. - kuvata kehon tuki- ja liikuntaelimistön anatomisen rakenteen ja fysikaaliset ominaisuudet . - osaa kuvata kehon aineenvaihdunnan fysikaaliset perusteet. - osaa ratkaista yksinkertaisia fysikaalisia ongelmia, jotka liittyvät ihmiskehon fysikaaliseen toimintaan.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Ihmiskehon statiikkaa ja liikkeen kinetiikkaa. Voimat. Energiat.   Nivelet. Törmäyksen kinetiikkaa. Liikeilmiöiden mallintaminen ja mittaaminen: liikeanalyysi.   
2. Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta. Kudosten biomekaaniset ominaisuudet ja kuormittamisen fysiikkaa. Hooken laki.   Luun murtumien synty. Kudosten fysikaalisten ominaisuuksien mallintaminen ja tutkiminen.    
3. Aineenvaihdunnan fysiikkaa: energian säilyminen, aineenvaihdunnan nopeus. Kehon lämmön poistomekanismit.  Kehon energialähteet ja -varastot. Kehon lämpötilan säätely. Hypo- ja hypertermia. Aineenvaihdunnan nopeuden ja kehon lämpötilan mittaaminen.   
4. Ihmiskehon ja eri energiamuotojen väliset fysikaaliset vuorovaikutukset: aallot ja kentät.   Vuorovaikutusmekanismien hyödyntäminen tutkimus- ja hoitomenetelmissä.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Loppuarvosana määräytyy opintojakson kaikkien arvioitujen osasuoritusten perusteella. Osasuoritusten painoarvo ilmoitetaan opintojakson alkuluennolla ja Moodle-sivulla. Arvosanat 1-2: Osaamistavoitteet on pääsääntöisesti saavutettu. Opintojakson ydinaineksen tyydyttävä osaaminen. Arvosanat 3-4: Jotkut osaamistavoitteet on ylitetty joko laadullisesti ja määrällisesti. Opintojakson ydinaineksen ja täydentävän tietämyksen hyvä osaaminen. Kaikki osasuoritukset on vähintään hyvin suoritettu. Arvosana 5: Useimmat osaamistavoitteet on ylitetty laadullisesti. Syvällinen opintojakson koko sisällön osaaminen. Kaikkien osasuoritusten suorittaminen kiitettävästi.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Physics of the Human Body   Herman, I.P.       Kirjan luvut, jotka käsitellään kurssilla, ilmoitetaan Moodlessa.   Kyllä    Englanti  
Luentokalvot             Kyllä    Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ELT-61100 Ihmisen fysiologia Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-61150 Ihmisen fysikaaliset ominaisuudet, 4 op BME-1110 Ihmiskehon fysikaaliset ilmiöt ja niiden mittaaminen, 4 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ELT-61150 2014-01   Luennot
Harjoitukset
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu07.03.2014