Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

ELT-61100 Ihmisen fysiologia, 4 op
Human Physiology

Lisätiedot

ELT-61100 on vaihtoehtoinen opintojakson ELT-61106 kanssa. Opintojaksot YHTTAY-21020 Solun biologian perusteet, ELT-61100 Ihmisen fysiologia ja ELT-61150 Ihmisen fysikaaliset ominaisuudet muodostavat biolääketieteen tekniikan aineopinnoissa yhtenäisen kokonaisuuden.

Vastuuhenkilö

Juha Nousiainen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset


 


 
 4 h/vko
 1 h/vko
+2 h/vko
+1 h/vko


 
ELT-61100 2014-01 Tiistai 10 - 12 , S4
Torstai 14 - 16 , S4

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu tentti tai välikokeet sekä harjoitustehtävät.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opintojakson hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa: - kuvata aitotumallisen solun perusrakenteet ja toiminnat - kuvata ihmisen elinjärjestelmiin liittyvän keskeisen toiminnallisen anatomian - kuvata ihmisen fysiologisten järjestelmien toiminnan - osaa kuvata joitain matemaattisia menetelmiä, joita käytetään fysiologisten elinjärjestelmien analysointiin sekä teknologisten ja kliinisten sovellusten kehittämiseen

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Solubiologian perusteita. Kudokset. Fysiologian perusperiaatteita. Elintoimintojen integraatio ja homeostasia.  Kvantitatiivinen fysiologia.   
2. Hermojärjestelmä: jaottelu ja rakenne. Hermosolun toiminta. Hermostollinen säätely. Aistit.   Kvantitatiivinen fysiologia. Korkeammat aivotoiminnat. Tutkimus- ja hoitomenetelmät.  Mallintaminen. 
3. Sydän ja verenkiertojärjestelmä: anatomia, toiminta ja säätely. Sydänlihas: sähköinen ja mekaaninen toiminta. Veri. Verenkierto, hemodynamiikka.  Kvantitatiivinen fysiologia. Tutkimus- ja hoitomenetelmät.  Mallintaminen. 
4. Hengitysjärjestelmä: anatomia, toiminta ja säätely.   Kvantitatiivinen fysiologia. Tutkimus- ja hoitomenetelmät.  Mallintaminen. 
5. Virtsaneritys- ja ruuansulatusjärjestelmät: anatomia, toiminta ja säätely.   Kvantitatiivinen fysiologia. Tutkimus- ja hoitomenetelmät.  Mallintaminen.  
6. Sisäeritysjärjestelmä: anatomia, toiminta ja säätely.   Kvantitatiivinen fysiologia. Tutkimus- ja hoitomenetelmät.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Loppuarvosana määräytyy opintojakson tentin tai väkikokeiden perusteella. Arvosanat 1-2: Osaamistavoitteet on ydinsisällön perusteella pääsääntöisesti saavutettu. Opintojakson ydinaineksen tyydyttävä osaaminen. Arvosanat 3-4: Jotkut osaamistavoitteet on ylitetty joko laadullisesti ja määrällisesti. Opintojakson ydinaineksen ja täydentävän tietämyksen hyvä osaaminen. Kaikki osasuoritukset on vähintään hyvin suoritettu. Arvosana 5: Useimmat osaamistavoitteet on ylitetty laadullisesti. Syvällinen opintojakson koko sisällön osaaminen. Kaikkien osasuoritusten suorittaminen kiitettävästi.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Kirja   Ihmisen fysiologia   Haug, Sand, Sjaastadt, Toverud   951-0-19882-x     WSOY, Porvoo 1999.   Kyllä    Suomi  
Luentokalvot             Kyllä    Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
YHTTAY-21020 Solun biologian perusteet Suositeltava    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ELT-61100 Ihmisen fysiologia, 4 op BME-1010 Ihmisen anatomia ja fysiologia, 6 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ELT-61100 2014-01   Luennot
Harjoitukset
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu31.01.2014