Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

ELT-23050 Sulautettujen järjestelmien tuotteistaminen, 5 op
Embedded Systems Production

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Leena Ukkonen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt  
 10 h/per
 6 h/per
 4 h/vko
+8 h/per
+6 h/per
+4 h/vko 
ELT-23050 2014-01  

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu suppea harjoitustyö. Numeerinen arviointi laajasta harjoitustyöstä.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut opiskelija tuntee monimutkaisen teknisen järjestelmän kehitys- ja tuotantoprosessin eri vaiheet ja osaa soveltaa tietoa käytännössä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. History and overview Documentation and specification Productization project management Subcontracting process, agreements, financial planning Laws and regulations      
2. CRM, ERP and product configurations management Productization phasing and scheduling Prototypes, zero batch, mass production      
3. Component and services sourcing PCB and mechanics co-design Factory testing EC and conformance testing Logistics and delivery planning      

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
ELT-21300 Mikrokontrollerit Pakollinen    

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
ELT-23050 2014-01        

Viimeksi muokattu12.12.2014