Opinto-opas 2014-2015
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2014-2015

ARK-33300 Rakennusten akustinen suunnittelu, 3 op
Acoustical Design of Buildings

Lisätiedot

Opintojakso luennoidaan joka toinen vuosi.
Ei luennoida lukuvuonna 2014-2015

Vastuuhenkilö

Maria Pesonen

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja tentti.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla opiskelijan rakennus- ja rakennesuunnitteluvalmiudet sekä rakennuttamisvalmiudet kehittyvät niin, että hän tuntee akustiikkaa koskevat määräykset ja ohjeet sekä muistaa millaisia ääniolosuhteita yleisimmät rakennustyypit ja tilat edellyttävät. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee asuinrakennusten, oppilaitosten, toimistorakennusten ja korjausrakentamiskohteiden akustiikkasuunnittelun perusvaatimukset sekä tunnistaa myös vaativampien rakennustyyppien, kuten elokuvateattereiden ja konserttisalien erityisvaatimukset.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Erilaisten rakennustyyppien ja tilojen ääniolosuhteisiin ja niiden suunnitteluun vaikuttavien akustisten ilmiöiden ymmärtäminen ja tilojen akustisten vaatimusten ja ratkaisujen suunnittelu.      

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
-   Luennoilla ilmoitettava kirjallisuus           Kyllä    Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
RAK-32510 Rakennusfysiikan perusteet arkkitehdeille Suositeltava   1
RAK-32550 Rakennusakustiikka Suositeltava   1

1 . Esitietoina rakennustekniikan opiskelijoille Rakennusakustiikka, arkkitehtuurin opiskelijoille Rakennusfysiikan perusteet arkkitehdeille.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
ARK-33300 Rakennusten akustinen suunnittelu, 3 op ARS-1300 Rakennusakustiikka, 3 op  

Viimeksi muokattu27.03.2014