Opinto-opas 2013-2014
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2013-2014

TIE-05200 Mikroprosessorit, 4 op
Microprocessors

Vastuuhenkilö

Matti Haavisto

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt  
 4 h/vko
 2 h/vko 4 h/vko 
TIE-05200 2013-01 Tiistai 14 - 16, TB109

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyöt.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Arvosanan "hyvä" saavuttanut opiskelija ymmärtää mikroprosessorin rakenteen ja osaa toteuttaa yksinkertaisia laitteistonläheisiä ohjelmia: Osaa selittää, kuinka keskusyksikkö ja muisti yhdessä toimien suorittavat ohjelmaa. Osaa hyödyntää suorittimen oheislaitteita osana ohjelmaa. Osaa toteuttaa ja testata yksinkertaisia laitteistonläheisiä C-kielisiä ohjelmia hyödyntäen ohjelmien kehitys- ja debugger-työkaluja. Osaa selittää tietokoneen perusaritmetiikan toiminnan ja rajoitukset.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tietokoneen osat: Tietokoneen rekisterit, PC, SP, liput, ALU, tilarekisteri. Ohjelman suoritus. Konekieli. Muistit.   Dynaaminen ja staattinen muisti   
2. C-kielinen ohjelma      
3. Tietokoneen perusaritmetiikka: yhteenlasku, vähennyslasku, kertolasku ja jakolasku.      
4. Oheislaitteet ja niiden käyttö      
5. Keskeytykset: Keskeytyksen mekanismi ja lähteet. Palveluohjelma ja sen tehtävät. Tapahtumien ajoituskaaviot.     
6. Tietokoneeseen liittyvät peruskäsitteet ja -termit     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tenttiin perustuva arviointi mittaa kurssin ydinaineksen omaksumista. Hallittuaan ydinaineksen hyvin opiskelijalla on mahdollisuus läpäistä kurssi arvosanalla 3. Arvosana 4 ja 5 on mahdollista saavuttaa syvällisellä perehtymisellä ydinainekseen.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Painos,saatavuus... Tenttimateriaali Kieli
Luentokalvot             Kyllä    Suomi  

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TIE-05100 Johdatus Digitaalitekniikkaan Pakollinen   1
TST-01100 Johdanto tietotekniikkaan Pakollinen   1
TIE-02100 Johdatus ohjelmointiin Pakollinen    

1 . Opintojaksot ovat vaihtoehtoisia esitietoja.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TIE-05200 Mikroprosessorit, 4 op TKT-1111 Tietokonearkkitehtuuri 1, 5 op  
TIE-05200 Mikroprosessorit, 4 op ELE-2300 Sulautettujen prosessorisovellusten perusteet, 3 op  
TIE-05200 Mikroprosessorit, 4 op TKT-1110 Mikroprosessorit, 5 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TIE-05200 2013-01   Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 60 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 40 %  

Viimeksi muokattu30.09.2013