Opinto-opas 2013-2014
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2013-2014

TTA-65030 Teknologian ennakointi, 4 op
Technology Foresight

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi

Vastuuhenkilö

Marko Seppänen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Luennot
Harjoitustyöt


 


 


 
 14 h/per
 60 h/per


 
TTA-65030 2013-01 Perjantai 12 - 14, FC112
Maanantai 12 - 14, FC110
Perjantai 12 - 14, K2106

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu tentti ja caseharjoitukset.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee teknologian ennakoinnin a) keskeisen sisällön, b) tyypillisimpiä menetelmiä ja c) käyttökohteita ja rajoituksia sekä kykenee soveltamaan näitä case-analyyseissä.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosteluperusteet ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään numeerista arviointiasteikkoa (1-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-65030 Teknologian ennakointi, 4 op TETA-5530 Teknologian ennakointi, 4 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TTA-65030 2013-01   Luennot
Harjoitustyöt
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Viimeksi muokattu21.02.2013