Opinto-opas 2013-2014
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2013-2014

TTA-25040 Johtajuuden teoria ja käytäntö, 4 op
Theory and Practice of Leadership

Vastuuhenkilö

Sanna Nokelainen, Eeva Kiiskinen

Opetus

Opetusmuoto P1 P2 P3 P4 Kesä Toteutuskerrat Luentoajat ja -paikat
Seminaari

 

 

 
 21 h/per

 
TTA-25040 2013-01 Torstai 12 - 15, FC112

Suoritusvaatimukset

Suoritusvaatimukset koostuvat seuraavista: 1) Aktiivisesta osallistumisesta seminaaritilaisuuksiin TAI vaihtoehtoisesti tilaisuuksien teemoihin liittyvistä esseistä 2) Ennakkotehtävistä 3) Johtajan käsikirjasta 4) Kirja-analyysistä (2-3 henkilön ryhmissä) 5) Kurssin loppuyhteenvetokeskustelusta
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla esitellään johtajuustutkimuksen pääasialliset lähestymistavat ja käsitteelliset viitekehykset. Tavoitteena on muodostaa yleiskuva johtajuusajattelun kehityksestä ja ajankohtaisista näkökulmista. Opintojaksolla keskustellaan johtajuuden merkityksestä ja kehittämisestä yksilö- ja organisaatiotasolla sekä käsitellään johtajuuden suhdetta organisatoriseen muutokseen, yrityskulttuuriin ja työhyvinvointiin. Suoritettuaan opintojakson opiskelija tunnistaa johtajuusteorioiden päävirtauksia ja osaa reflektiivisesti arvioida johtajuuden ilmenemismuotoja organisaatioissa sekä kykenee pohtimaan itsenäisesti oman johtajuutensa rakentumista.

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
TTA-21010 Organisaatiot ja ihmisten johtaminen Pakollinen   1
TTA-11010 Teollisuustalouden perusteet Pakollinen    

1 . TTA-21016 Organisations and Leadership.

Esitietoketju (Vaatii kirjautumisen POPiin)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TTA-25040 Johtajuuden teoria ja käytäntö, 4 op TETA-5150 Johtajuuden teoria ja käytäntö, 4 op  

Tarkempia tietoja toteutuskerroittain

Toteutus Kuvaus Opetusmuodot Toteutustapa
TTA-25040 2013-01 Kurssi esittelee johtajuustutkimuksen pääasialliset lähestymistavat ja käsitteelliset viitekehykset. Jaksolla käsitellään johtajuuden suhdetta organisatoriseen muutokseen, yrityskulttuuriin ja työhyvinvointiin.   Harjoitukset
   
Lähiopetus: 0 %
Etäopetus: 0 %
Itseopiskelu: 0 %  

Opintojaksoon liittyvät dokumentit

kurssiesite_kevät2014.pdf

Viimeksi muokattu24.02.2014