Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Teknis-luonnontieteellinen koulutusohjelma - Diplomi-insinöörin tutkinto

Yhteyshenkilö

Koulutusohjelman johtaja: Esko Turunen
Tiedekunnan sihteeri: Riitta Myyryläinen
Opetuksen suunnittelija: Suvi-Päivikki Ikonen, Anna Pitkänen

Osaamistavoitteet

- Teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman diplomi-insinöörin tutkinnon osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen lisäksi matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutuksen suorittanut opiskelija pystyy toimimaan opettajana Suomen koululaitoksessa ja on asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista mukaisesti kelpoinen antamaan aineenopetusta lukiossa ja perusopetuksessa.

Rakenne

Pääaineopinnot

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Fysiikan pääaine 127 op
Kemian pääaine 127 op
Matematiikan pääaine 130 op
Tietotekniikan pääaine 128 op


Sivuaineopinnot

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Fysiikan sivuaine 60 op
Kemian sivuaine 60 op
Matematiikan sivuaine 62 op
Tietotekniikan sivuaine 60 op


Pedagogiset opinnot

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Opettajan pedagogiset opinnot 60 op


Tutkintoon liittyviä lisätietoja

Opiskelija saavuttaa TTY:ssä lukion aineenopettajan kelpoisuuden (Valtioneuvoston asetus 865/2005) 1) suorittamalla diplomi-insinöörin tutkinnon siten, että opetettavien aineiden opintojen vaatimukset täyttyvät ja 2) suorittamalla opettajan pedagogiset opinnot. Opettajan pedagogiset opinnot saa laskea mukaan tekniikan kandidaatin tai diplomi-insinöörin tutkintoon. Opiskelijan tulee varmistaa, että opinnot täyttävät sekä diplomi-insinöörin tutkinnon tutkintovaatimukset että opetettavien aineiden vaatimukset. Opetettavien aineiden opinnoista ja opettajan pedagogisista opinnoista annetaan erillinen todistus, joka yhdessä DI-todistuksen kanssa on todisteena opettajan kelpoisuusvaatimusten täyttymisestä.

Tutkinto-ohjelmaan liittyvät dokumentit

Tutkintorakennekaavio-TL-DI-opettaja.pdf

Viimeksi muokattu16.01.2012