Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Ympäristöterveys, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Leena Korpinen

Osaamistavoitteet

- Ympäristöterveyden opinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa, analysoida ja tehdä päätelmiä terveyteen liittyvistä asioista, joihin ympäristötekijät voivat vaikuttaa. Asiaa tarkastellaan aiheeseen liittyvän käytännön ja teorian näkökulmasta. Opiskelija painottaa opintojaan omaan kiinnostukseensa.
- Opiskelija osaa myös antaa esimerkkejä ja esitellä ympäristötekijöiden terveysriskejä. Lisäksi hänellä on perusvalmius hyödyntää keskeisiä menetelmiä terveyshaittojen arvioimiseksi erityisesti valitsemallaan syventymisalalla.
- Koulutus antaa erityistietämystä tekniikan kehitykseen liittyvistä terveyskysymyksistä ja energia-alan ympäristöterveyden kysymyksistä.

Esitietovaatimukset

Ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelman kandidaattitutkinnon suunnan aineopinnot ja jokin pääaineopintokokonaisuus. ( Suositeltava )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
STL-2600 Ympäristöterveyden perusteet 3 op
STL-3600 Ympäristöterveyden jatkokurssi 5 op
STL-3610 Tekniikan kehitykseen liittyvät terveyskysymykset 5 op
STL-3620 Energia-alan terveyskysymykset 5 op
STL-3630 Ympäristöterveyden erikoistyö 4-6 op
Yhteensä 22 op

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuus täydennetään vähintään 30 op laajuuteen Luonnontieteiden ja ympäristötekniikan tiedekunnan laitosten yhden oppiaineen opintojaksoilla. Kokonaisuus hyväksytetään tiedekunnassa henkilökohtaisena opintokokonaisuutena. Kokonaisuutta pääaineena opiskeleville suositellaan sivuaineeksi jotain ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelman muista syventävistä opintokokonaisuuksista.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
BIO-1600 Ympäristöanalytiikka 3 op
BIO-1706 Fundamentals of Environmental Risk Analysis 5 op
BIO-4820 Ympäristötekniikan erikoistyö 2-8 op
BIO-5101 Ympäristöoikeuden perusteet 3 op
BIO-5300 Hydrologia 3 op
BIO-5350 Sovellettu limnologia 3 op
ENER-3010 Lämmönsiirron perusteet 5 op
ENER-6010 Polttotekniikka 5 op
ENER-8100 Energiatalous 5 op
ENER-8200 Höyrytekniikka 5 op
KEM-4100 Katalyyttikemia 3 op
KEM-5100 Valokemia 5 op
KEM-5200 Bio-orgaaninen kemia 3 op
KEM-5430 Kemian erikoistyö 3 op
KEM-5440 Kemian erikoistyö 4 op
KEM-5450 Kemian erikoistyö 5 op
TUR-2200 Riskienhallinta 4 op
TUR-2400 Luotettavuus- ja riskianalyysi 5 op
TUR-3100 Prosessiautomaation turvallisuus 4 op
TUR-3150 Yrityksen turvallisuus- ja suojeluratkaisut 4 op
TUR-3200 Ympäristöjohtaminen 4 op
TUR-3250 Ympäristöturvallinen tuotesuunnittelu 5 op
TUR-3300 Työhygienia 4 op
TUR-3330 Ergonomia 5 op
TUR-3350 Tekniikan psykologia 5 op

Opintokokonaisuuteen liittyvät dokumentit

Ymparistoterveys-0910-taydentavat-opintojaksot.pdf

Viimeksi muokattu28.03.2011