Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Ympäristötekniikka yhdyskuntarakentamisessa, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Tuula Tuhkanen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmius ottaa ympäristönäkökohdat huomioon omassa erityisosaamisessa. Opiskelijalla on perustiedot tehdä yhteistyötä ympäristöalan erityisasiantuntijoiden kanssa.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Yhdyskuntatekniikka 50 op Pakollinen

Sisältö

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 30 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet
BIO-1031 Ympäristötekniikan perusteet 2 2 op
BIO-1410 Hydromekaniikka 4 op
BIO-1600 Ympäristöanalytiikka 3 op
BIO-4050 Vesihuollon luonnontieteelliset perusteet (R) 3 op
BIO-4650 Materiaalivirtojen hallinta 5 op
BIO-5000 Kestävä kehitys 3 op
BIO-5101 Ympäristöoikeuden perusteet 3 op
BIO-5300 Hydrologia 3 op
MPR-4400 Pohjavedet 3 op
RTT-8050 Kaukokartoitus ja ympäristötietojärjestelmät 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu sivuaineeksi opiskelijoille, joiden pääaine on Yhdyskuntarakentaminen.

Viimeksi muokattu22.02.2011