Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Ympäristöbiotekniikka (Y), 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jaakko Puhakka

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla hyvä ympäristöbiotekniikan asiantuntemus toimia kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä.
- Opiskelijalla on valmiudet vesi- ja jätehuollon, pilaantuneen ympäristön kunnostuksen tai tuotannollisen biotekniikan asiantuntija-, kehitys- ja johtotehtäviin sekä perusta osallistua alan tutkimus- ja opetustehtäviin elinkeinoelämässä ja julkisella sektorilla.
- Opiskelijalla on valmius siirtää tutkimustietoa käytännön sovelluksiin.
- Opiskelija kykenee osallistumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen bio- ja ympäristötekniikkaa koskevissa asioissa.
- Opiskelijalla on edellytykset ympäristöbiotekniikan jatko-opintoihin.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Ympäristöbiotekniikka (Y) 28 op Suositeltava

Tarvittaessa kemian opintoja täydennettävä. Ei-teknillisestä koulutusohjelmasta siirtyvän opiskelijan tulee suorittaa riittävät tekniikan alan opinnot. Huom! Opiskelijan on syytä huomioida opintojaksokohtaiset esitietovaatimukset. ( Suositeltava )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
BIO-2216 Industrial Microbiology 3 op
BIO-2906 Seminar in Biotechnology 5 op
BIO-3110 Pilaantuneen ympäristön kunnostus 6 op
BIO-3200 Ympäristöbiotekniikan laboratorioharjoitukset 5 op
BIO-4250 Ympäristötekniikan laboratorioharjoitukset 5 op
Yhteensä 24 op

Täydentävät opintojaksot

Ensisijaisesti suositeltava opintojakso: BIO-4700 Laitossuunnittelu 5 op. Huom! opintojaksojen esitietovaatimukset.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
BIO-2316 Biological macromolecules 6 op
BIO-2406 Microbial genetics 3 op
BIO-2506 Biocatalysis and Enzymology 3 op
BIO-2602 Geeniteknologian menetelmät ja molekulaarinen bioteknologia 5 op
BIO-3306 Biological wastewater treatment laboratory 3 op
BIO-4100 Vesi- ja viemärilaitokset 5 op
BIO-4700 Laitossuunnittelu 5 op
FYS-7100 Johdatus pehmeän aineen fysiikkaan 5 op
MPR-5250 Ympäristögeotekniikka 5 op
SGN-6106 Computational Systems Biology 5 op

Viimeksi muokattu28.03.2011