Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Ympäristöbiotekniikka (B), 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Matti Karp

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija: Tuntee biotekniikan nykytilan ja tulevaisuuden suuntaukset.
- Kykenee osallistumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen bio- ja ympäristötekniikkaa koskevissa kysymyksissä.
- Hallitsee valmiudet luonnon monimuotoisuuden (diversiteetin) ymmärtämiseen ja sen kestävään hyödyntämiseen geenitasolta alkaen.
- Kykenee poikkitieteelliseen keskusteluun ja yhteistyöhön bioprosessi- ja lääketieteellisten teknologioiden, laskennallisen mallintamisen sekä uusiutuvien bioenergiatekniikoiden aloilla.
- Hallitsee valmiudet tuotannollisen biotekniikan asiantuntija-, tutkimus-, opetus-, kehitys- ja johtotehtäviin elinkeinoelämässä sekä julkisella sektorilla.
- Hallitsee biotekniikan jatko-opintoihin tarvittavan osaamisen.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Ympäristöbiotekniikka (B) 25 op Suositeltava

Opintojaksokohtaiset esitietovaatimukset huomioitava. ( Pakollinen )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
BIO-2001 Teollinen biotekniikka 4 op  
BIO-2700 Biotekniikan syventävät laboratoriotyöt 1 5 op  
BIO-2756 Trends in biotechnology 4 op 1  
BIO-3110 Pilaantuneen ympäristön kunnostus 6 op  
BIO-3200 Ympäristöbiotekniikan laboratorioharjoitukset 5 op  
Yhteensä 24 op  

1. Vaihtoehtoinen opintojakso YHTTAY-4536 Trends in eukaryotic biotechnology ja BIO-2756 Trends in biotechnology luennoidaan vuorovuosina. Opiskelija voi myös suorittaa kummatkin opintojaksot ja sisällyttää toisen täydentäviin opintojaksoihin.

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ASE-7816 Biosensors 5 op
BIO-2316 Biological macromolecules 6 op
BIO-2626 Metabolic Engineering 4 op
BIO-2666 Nanobiotechnologies 4 op
BIO-2726 Genetic engineering and fermentation technologies 4 op
BIO-2830 Biotekniikan erikoistyö 3 op
BIO-3306 Biological wastewater treatment laboratory 3 op
BIO-3836 Special project in Environmental Biotechnology 3-8 op
BIO-4700 Laitossuunnittelu 5 op
YHTTAY-1071 Molekyylibiologian työt 3 op
YHTTAY-1090 Mikroskopiatekniikat 3 op
YHTTAY-2020 Biomolekyylit 6 op
YHTTAY-2031 Biokemian työkurssi I 5 op
YHTTAY-2100 Biotekninen tuotekehitys 5 op
YHTTAY-4536 Trends in Eukaryotic Biotechnology 4 op

Viimeksi muokattu18.02.2011