Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Yhdyskuntien ympäristötekniikka, 32 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Tuula Tuhkanen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on hyvä vesi- ja jätehuoltotekniikan asiantuntemus toimia kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä.
- Opiskelijalla on valmiudet vesi- ja jätehuoltoalan suunnittelu-, asiantuntija-, viranomais-, rakennus- ja käyttötehtäviin sekä perusta osallistua alan tutkimus- ja opetustehtäviin elinkeinoelämässä ja julkisella sektorilla.
- Opiskelijalla on valmius siirtää tutkimustietoa käytännön sovelluksiin.
- Opiskelija kykenee osallistumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen vesi- ja jätehuoltotekniikkaa koskevissa asioissa.
- Opiskelijalla on edellytykset vesi- ja jätehuollon jatko-opintoihin omassa, toisessa suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Yhdyskuntatekniikka 50 op Pakollinen

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Yhdyskuntarakentaminen ympäristötekniikassa 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
BIO-3000 Ympäristöbiotekniikan operaatiot 3 op
BIO-4100 Vesi- ja viemärilaitokset 5 op
BIO-4210 Vesi- ja jätehuoltotekniikan fysikaaliset ja kemialliset operaatiot 5 op
BIO-4650 Materiaalivirtojen hallinta 5 op
BIO-4700 Laitossuunnittelu 5 op
BIO-4906 Seminar on Environmental Engineering 5 op
MPR-4400 Pohjavedet 3 op
Yhteensä 31 op

Täydentävät opintojaksot

Opiskelijat, joiden pääaine on Yhdyskuntien ympäristötekniikka voivat edelleen syventää vesi- ja jätehuoltoalan suunnittelu-, tutkimus-, opetus-, rakennus- ja käyttötehtävissä tarvittavia tietoja ja laajentaa valmiuksiaan toimia erityisasiantuntija- ja johtamistehtävissä julkisella sektorilla ja elinkeinoelämässä valitsemalla 30 opintopisteen laajuisen kokonaisuuden täydentävistä opintojaksoista.

Opintojakso Opintopisteet
BIO-3110 Pilaantuneen ympäristön kunnostus 6 op
BIO-4250 Ympäristötekniikan laboratorioharjoitukset 5 op
BIO-4366 Safe and Sustainable Sanitation 5 op
BIO-5000 Kestävä kehitys 3 op
BIO-5206 International Water Policy and Management 3 op
BIO-5256 Management Options of Water Services 3 op
MPR-4110 Ympäristögeologia 5 op
MPR-5250 Ympäristögeotekniikka 5 op
RTT-1051 Yhdyskuntatekniikan talous 4 op
RTT-1080 Ympäristötalous 3 op
RTT-8050 Kaukokartoitus ja ympäristötietojärjestelmät 5 op

Viimeksi muokattu22.02.2011