Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Yhdyskuntarakentaminen ympäristötekniikassa, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Pauli Kolisoja

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa osaamistaan vesi- ja jätehuollon käsittelylaitosten suunnitteluun
- kuvailla erilaisten käyttökohteiden kannalta oleellisten kiviainesominaisuuksien testausmenetelmät
- valita kasvualustamateriaalit käyttökohteen vaatimusten mukaisesti ja selittää veden ja lämmön liikkumisen maaperässä
- soveltaa osaamistaan ympäristömaarakenteiden tuotannonsuunnitteluun

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Yhdyskuntatekniikka 50 op Pakollinen
Yhdyskuntien ympäristötekniikka 32 op Pakollinen

Sisältö

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 30 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet
MPR-4100 Maa- ja kallioperän rakennusgeologia 4 op
MPR-4110 Ympäristögeologia 5 op
MPR-4200 Kalliorakennus 4 op
MPR-4500 Viherrakentaminen 3 op
MPR-5250 Ympäristögeotekniikka 5 op
MPR-5350 Maa- ja pohjarakenteiden vaihtuva erikoisopintojakso 3-16 op
RAK-1010 Rakennustekniikan erikoistyö I 3 op
RTT-4080 Maarakentamisen tuotantotalous 3 op
RTT-8540 Tiedonhallinnan perusteet 4 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden voi valita sivuaineeksi vain, mikäli pääaineena on Yhdyskuntien ympäristötekniikka.

Viimeksi muokattu03.03.2011