Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Yhdyskuntarakentaminen liikennesuunnittelussa, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Pauli Kolisoja

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa valita tien päällysrakenteen rakentamisessa käytettävät materiaalit
- arvioida yhdyskuntateknisistä rakenteista aiheutuvia vaikutuksia maaperään ja pohjaveteen
- soveltaa osaamistaan yhdyskuntateknisten rakenteiden tuotannonsuunnitteluun
- kuvata keskeisimpien yhdyskuntateknisten rakenteiden suunnittelun ja korjaamisen periaatteet

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät 30 op Pakollinen
Yhdyskuntatekniikka 50 op Pakollinen

Sisältö

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 30 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet
BIO-1600 Ympäristöanalytiikka 3 op
BIO-4100 Vesi- ja viemärilaitokset 5 op
MPR-4100 Maa- ja kallioperän rakennusgeologia 4 op
MPR-4110 Ympäristögeologia 5 op
MPR-4400 Pohjavedet 3 op
MPR-4410 Tierakennusmateriaalit 4 op
MPR-5240 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito 5 op
MPR-5350 Maa- ja pohjarakenteiden vaihtuva erikoisopintojakso 3-16 op
RAK-1010 Rakennustekniikan erikoistyö I 3 op
RTT-1051 Yhdyskuntatekniikan talous 4 op
RTT-4080 Maarakentamisen tuotantotalous 3 op
RTT-8540 Tiedonhallinnan perusteet 4 op
RTT-8550 Tietojärjestelmien suunnittelu 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden voi valita sivuaineeksi vain, mikäli pääaineena on Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät.

Viimeksi muokattu03.03.2011