Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Yhdyskuntarakentaminen, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Pauli Kolisoja

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa määritellä vesihuoltoverkoston suunnittelussa tarvittavat keskeiset käsitteet ja valita vesijohto-, jätevesi- ja hulevesiverkoston mitoituskriteerit sekä mitoittaa ja suunnitella vesijohto- ja viemäriverkostoja
- käyttää ajanmukaisia laskentatyökaluja geoteknisten mitoituslaskelmien tekemiseen
- selittää kuinka tie-, katu- ja ratarakenteiden toimivat ja vaurioituvat sekä soveltaa oppimaansa niiden routa- ja kuormituskestävyyden mitoittamiseen sekä korjausrakenteiden suunnittelemiseen
- mitoittaa liikenneväylien fyysiset dimensiot ja laskea niiden perusgeometrian

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Yhdyskuntatekniikka 50 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
BIO-4100 Vesi- ja viemärilaitokset 5 op
MPR-4110 Ympäristögeologia 5 op
MPR-5131 Pohjarakentamisen laskentaohjelmat 5 op
MPR-5230 Tie-, katu- ja ratarakenteiden suunnittelu 5 op
MPR-5240 Tien rakenteen parantaminen ja kunnossapito 5 op
MPR-5280 Tien geometrinen suunnittelu 4 op
Yhteensä 29 op

Täydentävät opintojaksot

Täydentämällä opintojakson 60 op laajuuteen opiskelija voi edelleen syventää yhdyskuntarakenteisiin liittyvää osaamistaan painottaen sitä johonkin seuraavista osa-alueista: geotekninen suunnittelu, maarakenteiden materiaalitekniikka, kalliorakentaminen, viher- ja ympäristömaarakenteet, kunnallistekniset rakenteet.

Listasta valitaan vähintään 30 opintopisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet
AHT-1300 Ympäristöpsykologia 4 op
AYS-1300 Maisemasuunnittelu 7 op
BIO-1410 Hydromekaniikka 4 op
LIKU-3100 Kaupunkiliikenteen yleissuunnitelma 5 op
MPR-4210 Kalliorakennuksen jatkokurssi 3 op
MPR-4311 Maa- ja kiviainesten tutkimusmenetelmät 4 op
MPR-4400 Pohjavedet 3 op
MPR-4500 Viherrakentaminen 3 op
MPR-5110 Pohjarakenteet 6 op
MPR-5120 Perustusten vahvistaminen 5 op
MPR-5140 Elementtimenetelmän käyttö geotekniikassa 5 op
MPR-5350 Maa- ja pohjarakenteiden vaihtuva erikoisopintojakso 3-16 op
MPR-5880 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi 5 op
RAK-1010 Rakennustekniikan erikoistyö I 3 op
RTEK-3140 Betonitekniikka 3 op
RTT-1051 Yhdyskuntatekniikan talous 4 op
RTT-8040 Muodonmuutosmittaukset 3 op
RTT-8050 Kaukokartoitus ja ympäristötietojärjestelmät 5 op
RTT-8540 Tiedonhallinnan perusteet 4 op
RTT-8550 Tietojärjestelmien suunnittelu 5 op

Viimeksi muokattu03.03.2011