Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Voimalaitos- ja polttotekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Risto Raiko, Antti Oksanen

Osaamistavoitteet

- Antaa opiskelijalle hyvä voimalaitos- ja polttotekniikan tuntemus. Opiskelija pystyy arvioimaan prosessien ja laitteiden toimivuutta sekä luomaan uusia prosesseja ja laitteita.
- Antaa valmiudet diplomityön tekoon.
- Antaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.
- Antaa pätevyyden energia-alan tutkimus-, tuotekehitys-, konsultointi-, käyttö- ja myyntitehtäviin mm. energiayhtiöissä, kattila- ja poltinteollisuudessa, suunnittelutoimistoissa ja tutkimuslaitoksissa.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Energia- ja prosessitekniikka 26 op Suositeltava
Energiatekniikka 25 op Suositeltava
Konstruktiotekniikka 25 op Suositeltava
Säätötekniikka 25 op Suositeltava
Voimalaitosten ympäristö- ja turvallisuuskysymykset 25 op Suositeltava

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
ENER-6010 Polttotekniikka 5 op
ENER-8200 Höyrytekniikka 5 op
Yhteensä 10 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 14 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
ENER-4041 Kitkallinen virtaus 5 op 1  
ENER-6700 Reaktiiviset virtaukset I 7 op 1  
ENER-6750 Reaktiiviset virtaukset II 5 op 1  
ENER-6900 Biopolttoaineiden konversioprosessit 5 op 2  
ENER-8100 Energiatalous 5 op 3  
ENER-8220 Ydinvoimalaitokset 4 op 2  
ENER-8240 Voimalaitostekniikka 5 op 3  

1. Pakollisia polttotekniikan painotuksessa
2. Pakollisia voimalaitostekniikan painotuksessa, keskenään vaihtoehtoiset
3. Pakollisia voimalaitostekniikan painotuksessa

Täydentävät opintojaksot

Kaikki ENER-alkuiset opintojaksot ja oheisessa listassa mainitut

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ASE-2150 Systeemimallit ja niiden identifiointi 5 op
FYS-3100 Aerosolifysiikka 5 op
KEM-2100 Orgaaninen kemia 5 op
KEM-2220 Fysikaalinen kemia 2 4 op
MAT-21241 Operaatiotutkimus 4 op
MAT-41281 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät 6 op
MAT-51316 Partial Differential Equations 5 op
MEC-1200 Koneenosaoppi 5 op
MEC-1232 Kevyet konerakenteet 4 op
MEC-4310 Käyttövarmuuden ja kunnossapidon perusteet 3 op
MEC-4320 Käyttövarmuuden suunnittelu 5 op
SMG-4050 Energian varastointi ja uudet energialähteet 5 op
SMG-4350 Polttokennot ja vetyteknologia 5 op
TETA-1050 Kansantalous 3 op
TETA-1200 Yrityksen talous 4 op
TUR-2100 Yrityksen turvallisuusjohtaminen 5 op
TUR-2200 Riskienhallinta 4 op
TUR-2400 Luotettavuus- ja riskianalyysi 5 op

Lisätiedot

Voimalaitos- ja polttotekniikan pääaine voidaan painottaa kahteen eri alueeseen: - polttotekniikka - voimalaitostekniikka Voimalaitos- ja polttotekniikan opetus koostuu alan yleisistä teoreettisista perusteista ja sovelluksista sisältäen mm. seuraavia erikoistumisalueita: - energiatalous - energiatekniikan informaatiojärjestelmät - höyryvoimalaitokset, kaasuturbiinit, polttomoottorit - yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto (CHP) sekä kaukolämmitys - ydinvoimalaitokset, reaktoritekniikka, turvajärjestelmät - uudet voimalaitos- ja polttotekniikat kuten kaasutus, leijutekniikka ja paineistettu poltto - uusiutuvat energialähteet - ilmansuojelutekniikka, päästöt, ilmastonmuutos - höyrykattilat, polttimet sekä eri polttoaineet ja -tavat - palamisen aineen- ja lämmönsiirto - palamisen perusilmiöt, hallitsevat teoriat ja termodynamiikka, reaktiokinetiikka - polttoprosessit ja palamisen päästöt - polttoprosessien ja reaktiivisten virtausten numeerinen mallinnus ja simulointi, polton aerodynamiikka - palamisen ja turbulenssin vuorovaikutus Sopivalla sivuaineen valinnalla, kuten teollisuustalous, tutkinto antaa erinomaiset valmiudet energia-alan johtotehtäviin. Jos opiskelija haluaa saada kattavat tiedot sekä energian tuotannosta että sähkövoimatekniikasta kannattaa Voimalaitostekniikan syventäviin opintoihin yhdistää Sähkövoimajärjestelmien, 25 op, aineopinnot tai aineopintojen ja syventävien opintojen yhdistelmä Sähkövoimatekniikka, 25 op, ja Sähköenergia, 30 op.

Viimeksi muokattu31.03.2011