Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Virtaustekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Pentti Saarenrinne, Hannu Ahlstedt, Reijo Karvinen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:
- -pystyy tuottamaan diplomityön virtaustekniikan alueelta
- -pystyy toimimaan virtaustekniikan asiantuntija-, tutkimus-, opetus- ja kehitystehtävissä työelämässä
- -osaa soveltaa osaamistaan laitteiden suunnittelussa ja kehittämisessä
- Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelijalla on edellytykset virtaus- ja lämmönsiirtotekniikan tieteelliseen jatkokoulutukseen ja osaamisensa jatkuvaan kehittämiseen.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Energia- ja prosessitekniikka 26 op Suositeltava
Energiatekniikka 25 op Suositeltava
Konstruktiotekniikka 25 op Suositeltava
Säätötekniikka 25 op Suositeltava
Talotekniikka 26 op Suositeltava
Teknillinen matematiikka 25 op Suositeltava

Energiatekniikan aineopintoja on täydennettävä energia- ja prosessitekniikan aineopinnoista puuttuvilla opintojaksoilla. Muiden aineopintojen pohjalta voi jatkaa helpoimmin painottuen virtaustekniikkaan opintojaksolla ENER-4010 Virtausoppi ( Suositeltava )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
ENER-3800 Konvektiivinen lämmönsiirto 5 op 1  
ENER-4041 Kitkallinen virtaus 5 op  
ENER-4080 Virtauskoneet 5 op  
ENER-4100 Turbulenssi-ilmiöt 5 op 1  
ENER-4201 Virtauslaskennan perusteet 5 op  
Yhteensä 25 op  

1. Keskenään vaihtoehtoiset

Täydentävät opintojaksot

Kaikki muut ENER-alkuiset opintojaksot, ympoäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelman perus- ja aineopintojen virtaustekniikan valinnaiset opintojaksot ja oheisessa luettelossa mainitut.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ASE-2150 Systeemimallit ja niiden identifiointi 5 op
MAT-45050 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi 5 op
MAT-51316 Partial Differential Equations 5 op
MAT-55800 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt matemaattisessa mallinnuksessa 4 op
MEC-2410 Materiaalien mekaniikka 5 op
MEC-4700 Simuloinnin ja optimoinnin peruskurssi 5 op

Viimeksi muokattu31.03.2011