Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Vesitekniikka (DI), 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Tuula Tuhkanen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet toimia vesihuollon erikoisasiantuntija- ja johtamistehtävissä sekä julkisella sektorilla että elinkeinoelämässä.
- Opiskelijalla on hyvät perusvalmiudet suuntautua vesihuollon tutkimustehtäviin.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Vesi- ja jätehuoltotekniikka 30 op Pakollinen

Vesitekniikka (DI) on syventäviin opintoihin kuuluva sivuaine, joka on tarkoitettu vain vesi- ja jätehuoltotekniikan pääaineopiskelijoille. Tämä sivuaine opiskellaan rinnan pääaineopintojen kanssa tai niiden jälkeen. Huom! Opiskelijan on syytä huomioida opintojaksokohtaiset esitietovaatimukset. ( Pakollinen )

Sisältö

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
BIO-1706 Fundamentals of Environmental Risk Analysis 5 op
BIO-3306 Biological wastewater treatment laboratory 3 op
BIO-4366 Safe and Sustainable Sanitation 5 op
BIO-4820 Ympäristötekniikan erikoistyö 2-8 op
BIO-5000 Kestävä kehitys 3 op
BIO-5206 International Water Policy and Management 3 op
BIO-5256 Management Options of Water Services 3 op
BIO-5300 Hydrologia 3 op
BIO-5350 Sovellettu limnologia 3 op
RTT-1051 Yhdyskuntatekniikan talous 4 op
RTT-1080 Ympäristötalous 3 op
RTT-4080 Maarakentamisen tuotantotalous 3 op
RTT-8050 Kaukokartoitus ja ympäristötietojärjestelmät 5 op
RTT-8060 Paikkatietoanalyysi 5 op
TUR-3200 Ympäristöjohtaminen 4 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus Vesitekniikka (DI) on tyypiltään sivuaine, joka on tarkoitettu vain vesi- ja jätehuoltotekniikan syventävät opinnot valinneille opiskelijoille.

Viimeksi muokattu28.03.2011