Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Vesi- ja jätehuoltotekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Tuula Tuhkanen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on hyvä vesi- ja jätehuoltotekniikan asiantuntemus toimia kansallisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä.
- Opiskelijalla on valmiudet vesi- ja jätehuollon sekä ympäristöhallinnan asiantuntija-, kehitys- ja johtotehtäviin sekä perusta osallistua alan tutkimus- ja opetustehtäviin elinkeinoelämässä ja julkisella sektorilla.
- Opiskelijalla on valmius siirtää tutkimustietoa käytännön sovelluksiin.
- Opiskelija kykenee osallistumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen vesi- ja jätehuoltotekniikkaa koskevissa asioissa.
- Opiskelijalla on edellytykset vesi- ja jätehuollon jatko-opintoihin omassa, toisessa suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Vesi- ja jätehuoltotekniikka 27 op Suositeltava

Tarvittaessa on täydennettävä kemian opintoja. Ei-teknillisestä koulutusohjelmasta siirtyvän opiskelijan tulee suorittaa riittävät tekniikan alan opinnot. Huom! Opiskelijan on syytä huomioida opintojaksokohtaiset esitietovaatimukset. ( Suositeltava )

Jatkomahdollisuudet

Opintokokonaisuus Opintopisteet
Vesitekniikka (DI) 30 op

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
BIO-1410 Hydromekaniikka 4 op
BIO-3110 Pilaantuneen ympäristön kunnostus 6 op
BIO-4100 Vesi- ja viemärilaitokset 5 op
BIO-4250 Ympäristötekniikan laboratorioharjoitukset 5 op
BIO-4700 Laitossuunnittelu 5 op
BIO-4906 Seminar on Environmental Engineering 5 op
Yhteensä 30 op

Viimeksi muokattu28.03.2011