Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Vesi- ja jätehuollon maarakenteet, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Pauli Kolisoja

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla tavanomaiset suomalaiseen maaperään liittyvät muodostumat sekä niiden keskeisimpien teknisten ominaisuuksien määrittämiseen käytettävät tutkimusmenetelmät
- kuvailla keskeisimmät pohjaveden esiintymiseen ja liikkeisiin liittyvät ilmiöt
- tehdä oikeat materiaalivalinnat yhdyskunta- ja ympäristömaarakenteita rakennettaessa ja omaa peruskäsityksen materiaalivalintojen taustana olevista rakenteiden toimintatapaan liittyvistä ilmiöistä
- toimia yhteistyökumppanina maarakenteiden erityisasiantuntijoiden kanssa

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opiskelijan on otettava huomioon mahdolliset esitietovaatimukset.

Opintojakso Opintopisteet
MPR-4010 Insinöörigeologian perusteet 3 op
MPR-4110 Ympäristögeologia 5 op
MPR-4400 Pohjavedet 3 op
MPR-4500 Viherrakentaminen 3 op
MPR-5020 Pohjatutkimukset 3 op
MPR-5220 Maarakennustekniikka 5 op
MPR-5250 Ympäristögeotekniikka 5 op
RTT-4080 Maarakentamisen tuotantotalous 3 op
Yhteensä 30 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelmassa diplomi-insinööritutkintoa suorittaville vesi- ja jätehuoltotekniikkaa tai ympäristöbiotekniikkaa pääaineenaan opiskeleville.

Viimeksi muokattu03.03.2011