Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Vaihtoehtoiset sähköenergiateknologiat, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Risto Mikkonen

Osaamistavoitteet

- Suomen energiajärjestelmän erityispiirteinä ovat sähkön ja lämmön yhteistuotannon merkittävä osuus, sähköenergian suuri osuus energian loppukulutuksesta sekä teollisuuden suuri osuus energian käytöstä. Uudentyyppisten energiamuotojen hyödyntäminen on yhä voimakkaammin painottunut hajautetun energiantuotannon yhteydessä. Ala kattaa laajan valikoiman polttoaineita ja tuotantoteknologioita, joita yhdistää pienehkö kokoluokka ja sijainti kulutuspisteen läheisyydessä. Uusiutuvien energiamuotojen kehittäminen tukee tätä strategiaa, jolloin tulevaisuudessa tarvitaan kyseisten teknologioiden asiantuntijoita. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tunnistaa vaihtoehtoisten energiamuotojen luonnontieteellisen taustan ja osaa suunnitella näihin pohjautuvien fysikaalisten perusteiden avulla vaihtoehtoisia energiajärjestelmiä. Hän pystyy tekemään johtopäätöksiä eri energiaratkaisujen potentiaalista ja argumentoimaan ratkaisuja tekniseltä, taloudelliselta ja ympäristöpoliittiselta näkökulmalta.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Vaihtoehtoiset sähköenergiateknologiat 25 op Suositeltava

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintokokonaisuuden pakolliset opintojaksot esittävät luonnontieteellisen taustan sekä teknistaloudellisen potentiaalin tämän hetken ja tulevaisuuden vaihtoehtoisille energiaratkaisuille.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
SMG-4250 Suprajohtavuus sähköverkossa 5 op IV  
SMG-4350 Polttokennot ja vetyteknologia 5 op IV  
SMG-4450 Aurinkosähkö 5 op IV  
SMG-4500 Tuulivoima 5 op IV  
Yhteensä 20 op  

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valinnaiset opintojaksot valitaan siten, että syventävien opintojen laajuudeksi tulee pakolliset opintojaksot mukaan lukien vähintään 30 opintopistettä. Opintoja voi painottaa sekä energian tuotannon ja sähkövoimatekniikan että ympäristötekniikan suuntaan.

Valittava vähintään 10 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
ACI-20090 Mallinnus ja simulointi 5 op IV  
ENER-1200 Ilmansuojelu 3 op IV  
ENER-8010 Energiatekniikan perusteet 3 op IV  
ENER-8100 Energiatalous 5 op IV  
ENER-8200 Höyrytekniikka 5 op IV  
ENER-8240 Voimalaitostekniikka 5 op IV  
KEM-2210 Fysikaalinen kemia 1 4 op IV  
KEM-4150 Ympäristökemia 3 op IV  
SMG-3200 Sähkömagnetiikan erikoistyö 3 op IV  
SMG-4200 Sähkömagneettisten järjestelmien lämmönsiirto 5 op IV  
SMG-4400 Kryogeniikka 5 op IV  
SMG-4550 Vaihtoehtoisen sähköenergiateknologian case-harjoitukset 5 op IV  
SMG-5150 Sähkömagneettinen mallintaminen I 3 op IV  
SMG-5200 Verkkolaskennan numeeriset menetelmät 5 op IV  
SVT-3210 Magneettipiirit ja muuntajat 5 op IV  
SVT-3330 Sähkömarkkinat 5 op IV  
SVT-3420 Sähköverkon häiriöt ja sähkön laatu 5 op IV  
SVT-3440 Hajautetun sähköntuotannon verkostovaikutukset 4 op IV  
TEL-1330 Sähkökoneet 6 op IV  
TEL-1440 Sähkökäyttöjen mallintaminen 5 op IV  

Viimeksi muokattu31.03.2011