Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Vaativien rakenteiden suunnittelu, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Ralf Lindberg

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on hyvät perustiedot vaativien ns. insinöörirakenteiden suunnittelemiseksi.
- Opiskelijalla on teoreettiset perustiedot pätevyysvaatimusten osalta rakenteiden suunnittelemiseksi keskeisistä rakennusmateriaaleista.
- Opiskelija kykenee osallistumaan vaativien rakenteiden suunnitteluun osana suunnitteluryhmää.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Rakennesuunnittelu 30 op Pakollinen
Talonrakentaminen 50 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
RTEK-3230 Jännitetyt betonirakenteet 5 op
RTEK-3541 Rakenteiden palomitoitus 4 op
Yhteensä 9 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
MAT-31090 Matriisilaskenta 1 5 op
MAT-33500 Differentiaaliyhtälöt 5 op
MAT-51316 Partial Differential Equations 5 op
MEC-2410 Materiaalien mekaniikka 5 op
MEC-2500 Rakenteiden dynamiikka 6 op
MPR-5120 Perustusten vahvistaminen 5 op
MPR-5131 Pohjarakentamisen laskentaohjelmat 5 op
MPR-5140 Elementtimenetelmän käyttö geotekniikassa 5 op
RTEK-2131 Rakenteiden mekaniikan sovellutuksia 6 op
RTEK-2151 Rakenteiden stabiilisuusteoria 6 op
RTEK-3320 Teräsrakenteiden jatkokurssi 5 op
RTEK-3420 Puurakenteiden jatkokurssi 5 op
RTEK-3511 Rakennusfysiikka 6 op
RTEK-3610 Sillanrakennuksen perusteet 3 op
RTEK-3620 Betoni- ja puusillat 5 op
RTEK-3630 Jännitetyt ja terässillat 5 op
RTEK-3720 Kantavien rakenteiden korjaaminen 3 op
RTEK-3880 Rakennushankkeen suunnittelun simulointi 3-6 op
RTT-8720 Mallintaminen II 3 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden voi valita sivuaineeksi vain, mikäli pääaineena on rakennesuunnittelu.

Viimeksi muokattu03.03.2011