Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Turvallisuustekniikka ja ympäristöjohtaminen, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jouni Kivistö-Rahnasto, Kaija Saarela

Osaamistavoitteet

- Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida tuotantoon ja työhön liittyviä turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaaroja.
- Opiskelija kykenee moniammatilliseen ja poikkitieteelliseen yhteistyöhön.
- Opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan riskien hallintaan ja ympäristöjohtamiseen sekä antaa valmiudet kehittää ihmisten ja ympäristön turvallisuutta.
- Opiskelija osaa arvioida tuotteen elinkaaren aikaisia turvallisuus-, terveys-, ja ympäristövaikutuksia sekä soveltaa oppimaansa tietoa vahinkojen estämiseen ja pienentämiseen.
- Opiskelija osaa johtaa yrityksen turvallisuus- ja ympäristötoimintaa sekä riskienhallintaa.
- Opiskelija osaa ratkaista monialaisia turvallisuusteknisiä ongelmia. Opiskelija osaa myös hakea, valita ja muokata tietoa toimintansa tueksi sekä yhdistellä ja soveltaa eri alojen tietämystä.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
TUR-2300 Turvallisuuslainsäädäntö 3 op
TUR-4140 Turvallisuusjohtamisen ja turvallisuustekniikan erityistyö 5 op
TUR-4200 Turvallisuustekniikan/-johtamisen diplomityöseminaari 1 op
Yhteensä 9 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
TUR-2400 Luotettavuus- ja riskianalyysi 5 op
TUR-2500 Koneiden ja laitteiden turvallisuus 4 op
TUR-3130 Työympäristö ja tuottavuus 4 op
TUR-3150 Yrityksen turvallisuus- ja suojeluratkaisut 4 op
TUR-3330 Ergonomia 5 op
TUR-3350 Tekniikan psykologia 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on turvallisuus- ja ympäristöpainotteinen ja soveltuu erityisesti ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijoille. Turvallisuustekniikan opintokokonaisuus on tarkoitettu suoritettavaksi siten, että ensin tehdään aineopinnot ja sen jälkeen edetään syventäviin opintoihin. Opintokonaisuus antaa valmiudet turvallisuustekniikan jatko-opinnoille.

Viimeksi muokattu17.03.2011