Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Turvallisuustekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jouni Kivistö-Rahnasto, Kaija Saarela

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan riskien hallintaan ja turvallisuuden teknisiin ratkaisuihin sekä antaa valmiudet hallita järjestelmien turvallisuutta ja niihin liittyviä riskejä.
- Opiskelija osaa johtaa yrityksen turvallisuustoimintaa sekä riskienhallintaa.
- Opiskelija osaa ratkaista monialaisia turvallisuusteknisiä ongelmia. Opiskelija osaa myös hakea, valita ja muokata tietoa toimintansa tueksi sekä yhdistellä ja soveltaa eri alojen tietämystä.
- Opiskelija osaa kehittää järjestelmien turvallisuutta ja tehdä toimenpiteitä järjestelmiin liittyvien riskien hallitsemiseksi.
- Opiskelija osaa tunnistaa ja analysoida tuotantoon ja työhön liittyviä turvallisuus- ja terveysvaaroja sekä soveltaa oppimaansa tietoa vaarojen poistamisessa ja pienentämisessä.
- Opiskelija kykenee moniammatilliseen ja poikkitieteelliseen yhteistyöhön.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
TUR-4140 Turvallisuusjohtamisen ja turvallisuustekniikan erityistyö 5 op
TUR-4200 Turvallisuustekniikan/-johtamisen diplomityöseminaari 1 op
Yhteensä 6 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
TUR-2100 Yrityksen turvallisuusjohtaminen 5 op
TUR-3130 Työympäristö ja tuottavuus 4 op
TUR-3150 Yrityksen turvallisuus- ja suojeluratkaisut 4 op
TUR-3200 Ympäristöjohtaminen 4 op
TUR-3230 Ympäristöriskien analysointi 5 op
TUR-3300 Työhygienia 4 op
TUR-3330 Ergonomia 5 op
TUR-3350 Tekniikan psykologia 5 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tekniikkapainotteinen ja soveltuu erityisesti esimerkiksi kone-, automaatio-, materiaali- tai kuitu- ja tekstiilitekniikan opiskelijoille. Turvallisuustekniikan opintokokonaisuudet

Viimeksi muokattu17.03.2011