Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Tuotekehitys, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Asko Riitahuhta

Osaamistavoitteet

- Tuotekehityksen syventävän opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija on saanut perustiedot tuotekehityksen eri teorioista. Hän osaa tuotekehitysmenetelmien, tuotekehityksen IT-järjestelmien sekä tuotekehitysprojektien hallintaa. Opiskelija osaa kehittää innovatiivisia, arvoa tuottavia, modulaarisia tuotteita, järjestelmiä ja palveluita. Hän osaa globaalissa toiminnassa tärkeää tuotetiedon ja muutosten hallintaa. Hän osaa tunnistaa tuotteen kehityksessä määriteltävien ominaisuuksien ja elinkaaren aikaisten vaiheiden väliset riippuvuudet avaimena kestävään kehitykseen. Opiskelija osaa määritellä teollisen muotoilun merkityksen osana suunnittelua.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Integroitu tuotekehitys ja tuotanto 25 op Pakollinen Tuotantotekniikan laitoksen Integroitu tuotekehitys ja tuotanto -aineopintokokonaisuus antaa tärkeät esitiedot Tuotekehityksen syventävän opintokokonaisuuden opintojaksojen asiakokonaisuuksien ymmärtämiselle ja siksi aineopintokokonaisuus on suositeltavaa suorittaa ennen syventäville opintojaksoille osallistumista.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TTE-3100 Tuotetiedon hallinta 5 op IV  
TTE-3140 Modulointi 5 op IV  
TTE-3160 Tuotekehitysprojektit 5 op IV  
TTE-3200 Tuotettavuuden suunnittelu, DFX 5 op IV  
TTE-3500 Teollinen muotoilu 4 op IV  
TTE-5720 Integroidun tuotekehityksen ja tuotannon syventävä projektityö 6 op V  
TTE-7810 Diplomityökurssi 0 op V  
Yhteensä 30 op  

Täydentävät opintojaksot

Opiskelija voi halutessaan syventää tietämystään tuotekehityksestä valitsemalla täydentäviä opintojaksoja listasta. Huomaa, että muiden laitosten tarjoamat opintojaksot voivat sisältää esitietovaatimuksia.

Opintojakso Opintopisteet
IHTE-1100 Käytettävyyden perusteet 3 op
IHTE-3100 Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys 5 op
TTE-3510 Teollisen muotoilun harjoitukset 4 op
TTE-7310 Tuotantotekniikan syventävä työ 6-9 op
TUR-3250 Ympäristöturvallinen tuotesuunnittelu 5 op

Lisätiedot

Tuotekehitys on erittäin merkittävä osa jokaisen yrityksen toimintaa. Tuotekehityksen tuloksellisuus, tehokkuus ja erilaisten näkökulmien hallinta sekä tuotekehityksen johtaminen edellyttävät tuotekehitysmenetelmien, tuotekehityksen IT-järjestelmien sekä tuotekehitysprojektien hallintaa. Tuotekehityksen syventävä pääainekokonaisuus antaa näiden valmiuksien lisäksi perustietämyksen moduloinnista ja tuotetiedon hallinnasta. Tuotekehitykseen suunnatut opinnot valmistavat opiskelijan työskentelemään teollisuuden tuotteiden ja tuotekehitysprosessien innovatiivisena kehittäjänä ja johtajana.

Viimeksi muokattu02.05.2011