Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Tietoliikenneverkot ja protokollat, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jarmo Harju

Osaamistavoitteet

- Opiskelija perehtyy teoriassa ja käytännössä erityyppisiin tietoliikenneverkkoihin ja saa käsityksen protokollien osuudesta tietoliikenteessä.
- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee Internet-arkkitehtuurin ja TCP/IP-protokollaperheen keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa tietämystään protokollista koostuvien järjestelmien suorituskyvyn arvioinnissa tai uusien protokollien kehitystyössä.
- Opiskelija kykenee suunnittelemaan verkkoratkaisuja erilaisiin ympäristöihin ja erilaisiin tarpeisiin pienistä ad hoc -verkoista aina operaattoreiden pääsy- ja runkoverkkoihin asti.
- Opiskelija oppii näkemään tietoliikenneverkkojen roolin ja niiden asettamat vaatimukset ja reunaehdot kehitettäessä tietoverkkojen palveluita.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Hajautetut järjestelmät 25 op Suositeltava Hajautetut järjestelmät antaa hyvän pohjan protokolliin ja tietoliikenneohjelmistoihin painottuville opinnoille.
Signaalinkäsittely ja tietoliikenne 25 op Suositeltava Signaalinkäsittelyn ja tietoliikenteen aineopintopaketti antaa mahdollisuuden painottaa opintoja esimerkiksi multimedian tai sensoriverkkojen suuntaan.
Tietoliikennetekniikka 25 op Suositeltava Tietoliikennetekniikka antaa mahdollisuuden painottaa opintoja tietoliikenneverkkoihin ja -järjestelmiin kuten esimerkiksi langattomiin verkkoihin.
Tietoturvallisuus 25 op Suositeltava Tietoturvallisuus antaa mahdollisuuden painottaa opintoja verkkojen tietoturvan suuntaan.

Oheisista aineopintokokonaisuuksista vähintään yksi edellytetään esitietona tähän syventävään opintokokonaisuuteen. Esitietoina on myös suoritettava aineopintojen vaihtoehtoisista opintojaksoista TLT-2100 Tietoliikenneverkkojen perusteet, TLT-2150 Tietoliikenneverkkojen laboratorioharjoitukset ja TLT-2310 Tietoliikenneprotokollat I. ( Pakollinen )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Kurssit TLT-1750 ja TLT-1760 ovat pakollisia vain, jos diplomityö tehdään tähän syventävään opintokokonaisuuteen.

Opintojakso Opintopisteet
TLT-2330 Tietoliikenneprotokollat II 5 op
TLT-2506 Communication Networks Laboratory Course 5-9 op
Yhteensä 10 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Valittava vähintään 12 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet
TLT-2150 Tietoliikenneverkkojen laboratorioharjoitukset 3 op
TLT-2346 Communication Protocol Engineering 8 op
TLT-2381 Tietoliikenneprotokollien jatkokurssi 5 op
TLT-2400 Laajakaistaverkot 4 op
TLT-2606 Advanced Course on Networking 4 op
TLT-2616 Ad Hoc Networks 3-5 op
TLT-2626 Peer-to-Peer Networks 3-5 op
TLT-2636 Wireless Networking 3-5 op
TLT-2656 Special Course on Networking 3-6 op
TLT-2707 Network Simulation Techniques 3-6 op
TLT-2716 Teletraffic Theory I 3-6 op
TLT-2727 Teletraffic Theory II 4-6 op
TLT-2786 Advanced Topics in Teletraffic Theory 3-6 op
TLT-3201 Tietoturvallisuuden jatkokurssi 6-8 op
TLT-3301 Verkon tietoturva 5-8 op
TLT-3700 Seminaari, tietoliikenteen turvallisuus 3 op

Täydentävät opintojaksot

Täydentäviksi opintojaksoiksi kelpaavat myös kaikki TLT-laitoksen tarjoamat kurssit lukuunottamatta seuraavia: TLT-1200, TLT-1300, TLT-2100, TLT-2150, TLT-2310, TLT-3101, TLT-5100 ja TLT-8017. Muiden laitosten opintojaksoista kelpaavat oheisessa listassa luetellut kurssit.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
MAT-41176 Theory of Automata 5 op
MAT-41190 Graafiteoria 6 op
MAT-45807 Mathematics for Positioning 4 op
MAT-51206 Coding Theory 6 op
MAT-51216 Information Theory 4 op
MAT-51266 Stochastic Processes 6 op
MAT-51801 Matemaattinen tilastotiede 6 op
MAT-52600 Matemaattinen kryptologia 6 op
MAT-55406 Finite Fields 4 op
OHJ-1500 Turvallinen ohjelmointi 3-6 op
OHJ-3060 Ohjelmistojen testaus 5 op
OHJ-4100 Käyttöjärjestelmät 4 op
OHJ-4400 Reaaliaikajärjestelmät 3 op
OHJ-5010 Hajautettujen järjestelmien perusteet 5 op
SGN-5226 Content Sharing Technologies and Services 4 op
SGN-5806 Wireless Ambient Multimedia 5 op
TITA-7306 Media Production Systems and Processes 5 op
TST-1206 Demola project work 5-10 op

Lisätiedot

Opetus tähtää vankkaan yleisnäkemykseen moderneista laajakaistaisista verkkotekniikoista, joiden varaan mm. Internet rakentuu. Keskeisiä alueita ovat tietoliikenneprotokollat, reititysmenetelmät, runko- ja liityntäverkkojen tekniikat, verkkoliikenteen analysointi, palvelun laatu ja tietoturva. Ohjelmistojen rooli on useimmilla edellä mainituilla osa-alueilla varsin merkittävä, joten ohjelmistotekniikan osuus esitiedoissa ja sivuaineena korostuu. Syventävät opinnot antavat valmiudet erilaisten verkkokokonaisuuksien ja protokollapinojen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä niiden kriittiseen analysointiin. Tietoverkkoasiantuntijan toimenkuva voi painotuksista riippuen ulottua verkkoratkaisujen suunnittelusta protokollaohjelmistojen kehittämiseen. Myös koulutukseen, konsultointiin ja tutkimukseen suuntautuvat uravaihtoehdot ovat mahdollisia.

Viimeksi muokattu15.06.2011