Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Tietoliikennepiirit, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Nikolay Tchamov

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on teoreettiset ja käytännölliset valmiudet toimia asiantuntijana tai suunnittelijana RF-piiritekniikkaan liittyvissä tutkimus-, konsultointi- tai tuotekehitystehtävissä.
- Opiskelijalla on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen RF-piiritekniikan alueella.
- Opintokokonaisuus antaa yleisnäkemyksen digitaalisista tietoliikennejärjestelmistä, perustiedot tietoliikenteen lähetin- ja vastaanotinrakenteista sekä perusteelliset tiedot tarvittavien analogisten RF modulien suunnittelumenetelmistä ja työkaluista.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Signaalinkäsittely ja tietoliikenne 25 op Suositeltava Vaadittavina esitietoina opintojaksot TLT-5200 Tietoliikenneteoria ja TLT-8207 Communication Circuits and Modules-1 esitietoineen.
Tietoliikennetekniikka 25 op Suositeltava Tietoliikennepiirit-painotus

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

TST-1300 ja TST-1400 ovat pakollisia jos diplomityö tehdään tähän syventävään opintokokonaisuuteen. Opintojaksoa TLT-8307 RF-ASIC Design Project-1 ei vaadita, jos kandidaatintyö on tehty aineopintojen Tietoliikennepiirit -painotusvaihtoehdon mukaisesti.

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
TLT-5500 Tiedonsiirtotekniikan työkurssi 5-9 op IV  
TLT-6306 RF Equipment for Wireless Networks 3 op III  
TLT-8307 RF-ASIC Design - 1 7 op III  
TLT-8507 Communication Circuits & Modules - 2 9 op IV  
TLT-8607 RF-ASIC Design - 2 9 op V  
TST-1300 Diplomityöseminaari 1 op IV  
TST-1400 Diplomityöseminaariesitys 0 op V  
Yhteensä 34 op  

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ELE-3506 Antenna Basics 2 op
ELE-6050 RF-tekniikan perusteet I 5 op
ELE-6300 Radiotaajuinen tunnistustekniikka 5 op
TKT-1202 Digitaalisuunnittelu 5 op
TKT-1212 Digitaalijärjestelmien toteutus 8 op
TKT-1400 ASIC-suunnittelu I 5 op
TKT-1426 Digital Design for FPGA 6 op
TKT-2301 Langattomien sensoriverkkojen sovellukset 5 op
TKT-2456 Wireless Sensor Networks 5 op
TLT-5400 Digitaalinen siirtotekniikka 7 op
TLT-5806 Receiver Architectures and Signal Processing 5-7 op
TLT-8357 Communication Technologies in Battery Management 5-8 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden tavoitteena on antaa yleisnäkemys langattoman tiedonsiirtolinkin ominaisuuksista ja käytettävistä signaalinkäsittelymenetelmistä. Syventävä opetus painottuu radiotietoliikennejärjestelmien lähettimissä ja vastaanottimissa tarvittavien suurtaajuuspiirien suunnitteluun, erityisesti sovelluskohtaisten integroitujen piirien (ASIC) suunnitteluun. Tarvittavat suunnittelu- ja simulointityökalut sekä komponenttitason RF-mittaustekniikka ovat opetuksessa keskeisellä sijalla.

Viimeksi muokattu22.02.2011