Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Tiedonhallinta, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Hannu Kärkkäinen

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää tiedon ja tiedon hallinnan merkityksen organisaation johtamiselle, sekä näiden keskeiset käsitteet. Hän hallitsee tiedonhallinnan tärkeimmät menetelmät, lähestymistavat ja johtamismallit, ja osaa käyttää näitä yritysten kehitystarpeiden ja toimenpiteiden jäsentelyyn ja suunnitteluun. Hän tunnistaa myös tärkeimmät tiedon hallinnassa käytettävät tietotekniset ratkaisut sekä tiedon hallinnan prosessin eri vaiheet ja toiminnot. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija voi työskennellä alansa kansainvälisissä ja monialaisissa organisaatioissa.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Tiedonhallinta 25 op Pakollinen Suoritettava jompi kumpi pakollinen opintokokonaisuus
Tietojohtaminen 25 op Pakollinen Suoritettava jompi kumpi pakollinen opintokokonaisuus

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Mikäli opiskelijalla ei ole DI-vaiheen perus- ja aineopinnoissa opintojaksoja Liiketoimintatiedon hallinta ja Tietojohtamisen diplomityöseminaari, tulee hänen sisällyttää nämä tiedonhallinnan syventäviin opintoihin. Tietojohtamisen diplomityöseminaarin voi sisällyttää ainoastaan tiedonhallinnan pääaineeseen (EI pitkään sivuaineeseen).

Opintojakso Opintopisteet
TITA-3300 Aineeton pääoma 4 op
TITA-3400 Liiketoiminnan ja tietojärjestelmien yhteensovittaminen 4 op
Yhteensä 8 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Tiedonhallinta - opintokokonaisuudessa olevat Johtamispainotus, Tietojärjestelmäpainotus sekä Entertainment and Media Management - profiilit ovat suosituksenomaisia. Niitä noudattamalla tutkintoa voi painottaa manageriaaliseen tai tekniseen tietojohtamiseen, tai mediatuotantoon. Syventäviä opintojaksoja voi kuitenkin valita (esitietovaatimukset huomioiden) vapaasti, jolloin tuloksena on ns. generalistinen osaaminen (yhdistelmä edellisistä).

Valittava vähintään 22 pisteen edestä opintojaksoja

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
TETA-5060 Teknologiaoikeus 5 op  
TITA-4300 Tietotyön johtaminen 4 op 1  
TITA-4600 Uuden tiedon luominen ja sen työkalut 4 op 1  
TITA-4710 Yhteisöt ja sosiaalinen media tietojohtamisessa 4 op 1  
TITA-4800 Liiketoimintatiedon hallinnan menetelmät ja työkalut 3 op 1  
TITA-4850 Liiketoimintatiedon hallinnan menetelmät ja työkalut - harjoitustyökurssi 2-4 op  
TITA-5200 Sovelluslaboratorio - integroidut tietojärjestelmät 3 op 2  
TITA-5300 Tietoturvallisuuden johtaminen 4 op 2  
TITA-5450 Tietojärjestelmien uusiminen ja käyttöönotto 4 op 2  
TITA-5800 Ohjelmistoliiketoiminta 4 op 2  
TITA-6310 Vaihtuva-aiheinen tietojohtamisen opintojakso 3-8 op  
TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö 3-4 op  
TITA-6500 Tietojohtamisen syventävä opintojakso 4 op  
TITA-7106 Introduction to Entertainment and Media Management 4 op 3  
TITA-7206 Business Concepts in Entertainment and Media Production 5 op 3  
TITA-7306 Media Production Systems and Processes 5 op 3  
TITA-7806 Frontiers of Entertainment and Media Management Seminar 3-8 op  

1. Johtamispainotus
2. Tietojärjestelmäpainotus
3. Entertainment and Media Management

Lisätiedot

Tiedonhallinta -syventävä opintokokonaisuus on tarkoitettu sekä tietojohtamisen koulutusohjelman että muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Viimeksi muokattu24.03.2011