Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Teollisuustalous B, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Miia Martinsuo

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa yrityksen toiminnan suunnittelun, ohjauksen ja seurannan perusmenetelmiä.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Teollisuustalous A 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
TETA-1040 Puheviestintä ja neuvottelutaito 3 op
TETA-2200 Sisäinen laskentatoimi 5 op
TETA-2607 Strategic Management 4 op
Yhteensä 12 op

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
TETA-2306 Business Market Management 4 op
TETA-2400 Laatujohtaminen 4 op
TETA-2500 Teknologian kaupallistaminen 4 op
TETA-2700 Teolliset palveluoperaatiot ja -innovaatiot 4 op
TETA-5010 Puheviestintä ja neuvottelutaito II 5 op
TETA-5030 Teollisuustalouden vaihtuva-aiheinen opintojakso 2-6 op
TETA-5046 International Business Simulation (INTOPIA) 6 op
TETA-5060 Teknologiaoikeus 5 op
TETA-5111 Henkilöstöjohtaminen 4 op
TETA-5126 Organizational Analysis 4 op
TETA-5136 International Organizational Behavior 4 op
TETA-5140 Organisaatioviestintä 4 op
TETA-5150 Johtajuuden teoria ja käytäntö 4 op
TETA-5200 Ulkoinen laskentatoimi ja verotus 4 op
TETA-5211 Yritysrahoitus ja rahoitusmarkkinat 5 op
TETA-5220 Johdon laskentatoimen jatkokurssi 4 op
TETA-5231 Financial Engineering 6 op
TETA-5306 Management of Innovation 4 op
TETA-5310 Markkinointitutkimus 4 op
TETA-5326 Business in Networks 4 op
TETA-5350 Markkinoinnin johtaminen 5 op
TETA-5400 Tuotantostrategiat 4 op
TETA-5410 Tuotannonohjausmenetelmät 4 op
TETA-5511 Teknologiastrategia 4 op
TETA-5530 Teknologian ennakointi 4 op
TETA-5600 Strategisen johtamisen case -kurssi 3 op
TETA-5620 Strategia-ajattelun teoria ja käytäntö 4 op
TETA-5706 Management of Project Business 4 op
TETA-7026 Directed Study in Industrial Management 0 op
TETA-7036 Advanced Study in Industrial Management 5-8 op
TETA-7046 Project Work in Industrial Management 5-8 op
TETA-7100 Johdatus yrittäjyyteen 3 op

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu kaikille TTY:n koulutusohjelmille. Opintokokonaisuuteen voi tehdä diplomityön. Konetekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden, jotka aikovat suorittaa tämän opintokokonaisuuden, tulee ottaa yhteys professori Paul Anderssoniin.

Viimeksi muokattu17.03.2011