Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Teollisuuden sähkönkäyttötekniikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Seppo Valkealahti, Heikki Tuusa

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa seuraavat asiat: Opiskelija osaa mallintaa ja analysoida sähköverkossa tapahtuvia ilmiöitä.
- Opiskelija osaa mallintaa ja analysoida sähkökäyttöihin liittyviä ilmiöitä.
- Opiskelija osaa analysoida ja toteuttaa sähköverkkojen suunnitteluun ja käyttöön liittyviä tehtäviä.
- Opiskelija osaa toteuttaa sähköverkkojen hallintaan ja komponenttien kehitykseen liittyviä tuotekehityshankkeita.
- Opiskelija osaa toteuttaa teollisuuden sähkökäyttöihin liittyviä tuotekehityshankkeita.
- Opiskelijalla on jatko-opintojen ja tutkimustyön edellyttämät perustaidot tutkia ja kehittää teollisuuden sähkönkäyttöön liittyviä tekniikoita.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Systeemitekniikka 25 op Suositeltava
Sähkövoimatekniikka 25 op Suositeltava
Säätötekniikka 25 op Suositeltava
Tehoelektroniikka 25 op Suositeltava
Vaihtoehtoiset sähköenergiateknologiat 25 op Suositeltava

Opintokokonaisuuden pakollisia esitietoja ovat opintojaksot SVT-1200 Sähkövoimajärjestelmän perusteet ja TEL-1010 Tehoelektroniikan perusteet sekä jokin mainituista aineopintokokonaisuuksista. ( Pakollinen )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Jos jokin pakollisista opintojaksoista sisältyy aineopintoihin, tilalle ei tarvitse valita muita opintojaksoja, kunhan vähintään 30 op täyttyy. Mikäli opintokokonaisuuteen tehdään diplomityö, on myös opintojakso SET-2590 Sähköenergiatekniikan diplomityöseminaari pakollinen.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus Vuosikurssi
SVT-3210 Magneettipiirit ja muuntajat 5 op 1   II  
SVT-3310 Sähköverkkotekniikka 6 op 1   III  
SVT-3320 Sähköturvallisuus ja -asennukset 4 op 1   III  
SVT-3400 Sähköverkkojen mallintaminen ja analyysi 5 op 2   IV  
SVT-3411 Sähkövoimajärjestelmän säätö ja käyttö 6 op 2   IV  
SVT-3420 Sähköverkon häiriöt ja sähkön laatu 5 op 1   IV  
TEL-1040 Tasasuuntaajat 5 op 1   III  
TEL-1120 Vaihtosuuntaajat 5 op 1   III  
TEL-1330 Sähkökoneet 6 op 1   III  
TEL-1360 Sähkömoottorikäytöt 5 op 1   III  
TEL-1400 Sähkömoottorikäyttöjen laboratoriotyöt 3 op 1   III  
TEL-1440 Sähkökäyttöjen mallintaminen 5 op 2   IV  
TEL-1480 Sähkökäyttöjen ohjaustekniikka 5 op 2   IV  
Yhteensä 65 op    

1. Opintojaksoista suoritetaan ne, joita ei ole suoritettu jo aineopinnoissa.
2. Merkityistä opintojaksoista on sisällytettävä opintokokonaisuuteen vähintään kaksi kurssia.

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
SET-1520 Sähköenergiatekniikan uudet sovellukset 5 op IV  
SVT-3431 Sähkönjakeluautomaatio 5 op IV  
SVT-3440 Hajautetun sähköntuotannon verkostovaikutukset 4 op IV  

Lisätiedot

Teollisuuden sähkönkäyttötekniikassa tarkastellaan mm. sähkökäyttöjen ja teollisuussähköverkon mitoitusta ja suojausta, järjestelmätason ohjauksia sekä sähkökäyttöjen ja sähkönjakelujärjestelmien välisiä vuorovaikutuksia. Opintokokonaisuus antaa yleiskuvan sähköenergian jakelusta ja eri käyttösovelluksista teollisuudessa.

Viimeksi muokattu31.03.2011