Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Tekniset polymeerimateriaalit, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Jyrki Vuorinen, Pentti Järvelä

Osaamistavoitteet

- Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on laaja tietämys erilaisista polymeeri- ja elastomeerimateriaaleista ja polymeerikomposiiteista. Hän osaa selittää miten näiden eri materiaalien rakenne, ominaisuudet, prosessointi ja sovellukset poikkeavat toisistaan. Opiskelija pystyy analysoimaan ja arvioimaan materiaaliominaisuuksia ja osaa soveltaa näitä tietoja käytännössä materiaaliteknisten ongelmien ratkaisemisessa.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Materiaalitekniikka 25 op Pakollinen
Tekniset polymeerit ja tekstiilit 25 op Pakollinen Opintokokonaisuus on esitietona vaihtoehtoinen Materiaalitekniikka 25 op kanssa.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MOL-5170 Muovimateriaalit 4 op IV  
MOL-5516 Composites 4 op IV  
MOL-5816 Elastomeric Materials 4 op IV  
MOL-6100 Polymeerien reologia 4 op IV  
MOL-6216 Processing of Plastics 4 op IV  
Yhteensä 20 op  

Täydentävät opintojaksot

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet Vuosikurssi
MOL-3216 Thermal Analysis of Materials 5 op IV  
MOL-5180 Muovimateriaalien jatkokurssi 5 op IV  
MOL-5526 Advanced Course on Composites 5 op IV  
MOL-5826 Advanced Course on Elastomeric Materials 5 op IV  
MOL-6220 Muovituotteiden valmistuksen jatkokurssi 5 op IV  
MOL-6616 Degradation of Polymers 5 op IV  
MOL-6701 Polymeeritekniikan erityiskurssi 2-6 op IV  
MOL-8100 Puun materiaalioppi 3 op IV  
MOL-8500 Materiaaliopin erityistyö 3-8 op IV  

Viimeksi muokattu28.03.2011