Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Teknillinen matematiikka SITI, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Keijo Ruohonen, Stephane Foldes

Osaamistavoitteet

- Opinkokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on kattavat perustiedot nimenomaan signaalinkäsittelyn ja tietoliikenteen sekä digitaalitekniikan tarvitsemassa matematiikassa. Hän osaa myös rakentaa yksinkertaisia matemaattisia malleja ja soveltaa ja ohjelmoida matemaattisia perusmenetelmiä ongelmien ratkaisemiseksi. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset niin sovelletun matematiikan jatko-opintoihin kuin alan muuhunkin jatkokoulutukseen.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Teknillinen matematiikka SITI 25 op Pakollinen yös aineopintokokonaisuus Matematiikka tai Teknillinen matematiikka käy tässä esitiedoiksi.

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
MAT-31080 Kompleksimuuttujan funktiot 5 op
MAT-31090 Matriisilaskenta 1 5 op
MAT-41190 Graafiteoria 6 op
Yhteensä 16 op

Täydentävät opintojaksot

Pakollisia opintojaksoja täydentävät opintojaksot valitaan pääsääntöisesti listasta. Muitakin opintojaksoja ja muiden laitosten opintojaksoja voidaan ottaa mukaan eri sopimuksella.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
MAT-33311 Tilastomatematiikka 1 4 op
MAT-34000 Tilastomatematiikka 2 6 op
MAT-41122 Matemaattinen optimointiteoria 1 7 op
MAT-41156 Algebra 1 5 op
MAT-41176 Theory of Automata 5 op
MAT-41180 Formaalit kielet 6 op
MAT-41281 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät 6 op
MAT-44650 Operaatiotutkimus 2 6 op
MAT-51206 Coding Theory 6 op
MAT-51216 Information Theory 4 op
MAT-51250 Matemaattinen optimointiteoria 2 4 op
MAT-51266 Stochastic Processes 6 op
MAT-52600 Matemaattinen kryptologia 6 op
MAT-55406 Finite Fields 4 op

Lisätiedot

Digitaalisen tiedon siirtoon, tallennukseen ja käsittelyyn tarvittavan pääosin diskreetin matematiikan perusmenetelmien ja -käsitteiden hallinta. Lisäksi myös näiden menetelmien pohjalla olevan lukuteorian ja algebran peruskäsitteiden tunteminen. Opintokonaisuus tähtää nimenomaan Signaalinkäsittelyn ja tietoliikenteen koulutusohjelman tarpeisiin ja muodostaa siinä matemaattisesti suuntautuneen syventymiskokonaisuuden.

Viimeksi muokattu23.02.2011