Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Teknillinen fysiikka / DI-sivuaine, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Ilpo Vattulainen

Osaamistavoitteet

- Diplomi-insinöörin tutkintoon teknillisen fysiikan syventäviä opintoja lukenut kykenee kohtuullisessa määrin seuraavaan:
- osaa analysoida ja arvioida kansainvälisten fysiikan alan tieteellisten julkaisujen sisältöä.
- pystyy suunnittelemaan, kehittämään ja toteuttamaan korkeatasoista fysiikan alan tutkimusta ja viestimään siitä suullisesti ja kirjallisesti.
- osaa kehittää fysiikan tutkimusmenetelmiä.
- osaa valita tutkimusongelmaan sen ratkaisemiseen sopivat tutkimusmenetelmät, ja tarvittaessa huomioida poikkitieteellisen tutkimuksen tarpeen.
- pystyy toimimaan asiantuntijana alan ilmiöiden ja ongelmien yhteiskunnallisessa käsittelyssä.

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S
Insinöörifysiikka 25 op Pakollinen
Teknillinen fysiikka 25 op Pakollinen

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

Opintojakso Opintopisteet
FYS-1370 Statistinen fysiikka 3 op
FYS-1500 Kiinteän olomuodon fysiikka C 3 op
FYS-1550 Fysiikan seminaari 1-3 op
FYS-1580 Fysiikan työt III 5 op
FYS-1610 Kvanttimekaniikka I 5 op
Yhteensä 17 op

Täydentävät opintojaksot

Opintokokonaisuus täydennetään kokonaislaajuuteensa FYS-alkuisista opintojaksoista, jotka eivät sisälly perus- ja aineopintoihin.

Lisätiedot

Opintokokonaisuus on tarkoitettu niille teknis-luonnontieteellisen koulutusohjelman opiskelijoille, jotka haluavat syventää edelleen teknillisen fysiikan opintoja diplomi-insinöörivaiheessa, mutta joiden pääaine ei ole teknillinen fysiikka. Opintokokonaisuuden laajuus on 30 op. Siihen ei voi tehdä diplomityötä.

Viimeksi muokattu28.03.2011