Opinto-opas 2011-2012
Perus

Perus Pori KV Jatko Avoin Haku

|Tutkinnot|     |Opintokokonaisuudet|     |Opintojaksot|    

Opinto-opas 2011-2012

Teknillinen fysiikka, 30 op

Opintokokonaisuuden tyyppi

Syventävät opinnot

Yhteyshenkilö

Ilpo Vattulainen

Osaamistavoitteet

- Teknillisen fysiikan syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija:
- osaa analysoida ja arvioida kansainvälisten fysiikan alan tieteellisten julkaisujen sisältöä
- pystyy suunnittelemaan, kehittämään ja toteuttamaan korkeatasoista fysiikan alan tutkimusta ja viestimään siitä suullisesti ja kirjallisesti
- osaa kehittää fysiikan tutkimusmenetelmiä
- osaa valita tutkimusongelmaan sen ratkaisemiseen sopivat tutkimusmenetelmät, ja tarvittaessa huomioida poikkitieteellisen tutkimuksen tarpeen
- pystyy toimimaan asiantuntijana alan ilmiöiden ja ongelmien yhteiskunnallisessa käsittelyssä

Esitietovaatimukset

Opintokokonaisuus Opintopisteet P/S Lisätiedot
Insinöörifysiikka 25 op Pakollinen
Lääketieteellinen tekniikka 25 op Pakollinen
Teknillinen fysiikka 25 op Pakollinen
Teknis-luonnontieteellinen / Koulutusohjelman perus- ja aineopinnot 10 op Pakollinen Fysiikan pääaineopiskelijoille pakolliset opintojaksot FYS-1580 Fysiikan työt III ja FYS-1610 Kvanttimekaniikka I.

Teknillinen fysiikka tai Insinöörifysiikka ovat pakollisia kaikille.Lisäksi lääketieteellinen tekniikka on pakollinen lääketieteelliseen fysiikkaan opintojaan painottaville. ( Pakollinen )

Sisältö

Pakolliset opintojaksot

FYS-1550 Fysiikan seminaari on suoritustavasta riippuen 1-3 op.

Opintojakso Opintopisteet
FYS-1370 Statistinen fysiikka 3 op
FYS-1500 Kiinteän olomuodon fysiikka C 3 op
FYS-1550 Fysiikan seminaari 1-3 op
FYS-1820 Fysiikan diplomityöseminaari 1 op
Yhteensä 8 op

Vaihtoehtoiset opintojaksot

Listassa on lueteltu teknillisen fysiikan painotusalueiden pakolliset opintojaksot. Niiden jakautuminen painotusalueiden mukaan ilmenee viitenumeroiden ja viitteiden kautta. Valitaan yhden painotusalueen pakolliset opintojaksot.

Opintojakso Opintopisteet Vaihtoehtoisuus
BME-3106 Radiation Physics 3 op 7  
BME-3206 Medical Imaging Methods 6 op 7  
BME-3306 Methods of Radiotherapy 3 op 7  
FYS-2100 Pintatieteen perusteet 6 op 1  
FYS-2300 Elektronispektroskopia 5 op 1  
FYS-3100 Aerosolifysiikka 5 op 2  
FYS-3200 Aerosolien mittausmenetelmät 5 op 2  
FYS-4100 Laskennallinen fysiikka I 5 op 3  
FYS-4200 Laskennallinen fysiikka II 5 op 3  
FYS-5100 Optiikka II 6 op 4  
FYS-5200 Optisen spektroskopian perusteet 5 op 4  
FYS-5300 Optisen spektroskopian menetelmät 5 op 4  
FYS-6100 Puolijohdetekniikan perusteet 5 op 5  
FYS-7100 Johdatus pehmeän aineen fysiikkaan 5 op 6  
FYS-7200 Biologinen fysiikka 5 op 6  

1. Pintatieteen painotusalue
2. Aerosolifysiikan painotusalue
3. Laskennallisen fysiikan painotusalue
4. Optiikan painotusalue (valitaan FYS-5100 sekä joko FYS-5200 tai FYS-5300)
5. Puolijohdefysiikan painotusalue (valitaan FYS-6100 ja lisäksi täydentävien opintojaksojen luettelosta kaksi muuta FYS-6 -alkuista opintojaksoa)
6. Biologisen fysiikan painotusalue
7. Lääketieteellisen fysiikan painotusalue

Täydentävät opintojaksot

Aineopintosuositukset teknillisen fysiikan eri painotusalueilla: Puolijohdefysiikan painotusalue: optiikka, elektroniikan perusteet; Optiikan painotusalue: elektroniikan perusteet, kemia; Aerosolifysiikan painotusalue: mittaustekniikka; Pintatieteen painotusalue: kemia, materiaalitekniikka; Laskennallisen fysiikan painotusalue sekä muilla painotusalueilla teoreettisesti suuntautuvat opinnot: matematiikka, muut luonnontieteet. Aineopintovalinnoista on suositeltavaa keskustella painotusalueen professorin kanssa.

Listasta täydennetään opintokokonaisuuden laajuuteen (30)

Opintojakso Opintopisteet
ASE-1220 Systeemitekniikan perusteet 1 5 op
BIO-2001 Teollinen biotekniikka 4 op
ENER-1200 Ilmansuojelu 3 op
ENER-4010 Virtausoppi 5 op
FYS-1640 Klassinen mekaniikka 3 op
FYS-1760 Kvanttimekaniikka II 6 op
FYS-2100 Pintatieteen perusteet 6 op
FYS-2300 Elektronispektroskopia 5 op
FYS-2400 Nanorakenteet pinnoilla ja elementaariset pintaprosessit 5 op
FYS-3100 Aerosolifysiikka 5 op
FYS-4100 Laskennallinen fysiikka I 5 op
FYS-4200 Laskennallinen fysiikka II 5 op
FYS-4300 Fysiikan matemaattiset apuneuvot 4-6 op
FYS-5100 Optiikka II 6 op
FYS-5200 Optisen spektroskopian perusteet 5 op
FYS-5300 Optisen spektroskopian menetelmät 5 op
FYS-5410 Laserfysiikka I 4 op
FYS-5420 Laserfysiikka II 4 op
FYS-5510 Epälineaarinen optiikka I 4 op
FYS-5520 Epälineaarinen optiikka II 4 op
FYS-5600 Semiklassinen valon ja aineen vuorovaikutus 6 op
FYS-6100 Puolijohdetekniikan perusteet 5 op
FYS-6210 Puolijohdefysiikka I 4 op
FYS-6220 Puolijohdefysiikka II 3 op
FYS-6300 Molekyylien ja nanorakenteiden kvanttiteoria 6 op
FYS-6406 Advanced Compound Semiconductor Technology 5 op
FYS-6500 Optoelektroniikan työmenetelmät 3 op
FYS-6606 Photonics 5 op
FYS-6706 Optical Communication Systems 4-5 op
FYS-7100 Johdatus pehmeän aineen fysiikkaan 5 op
FYS-7200 Biologinen fysiikka 5 op
FYS-7306 Molecular modeling of bio- and nanosystems 5-8 op
KEM-2220 Fysikaalinen kemia 2 4 op
MOL-1410 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät 1 5 op
MOL-3416 Electron Microscopy 5 op

Lisätiedot

Aineopintosuositukset teknillisen fysiikan eri painotusalueilla: Puolijohdefysiikan painotusalue: optiikka, elektroniikan perusteet; Optiikan painotusalue: elektroniikan perusteet, kemia; Aerosolifysiikan painotusalue: mittaustekniikka; Pintatieteen painotusalue: kemia, materiaalitekniikka; Laskennallisen fysiikan painotusalue sekä muilla painotusalueilla teoreettisesti suuntautuvat opinnot: matematiikka, muut luonnontieteet. Aineopintovalinnoista on suositeltavaa keskustella painotusalueen professorin kanssa.

Viimeksi muokattu28.03.2011